Alumni

Alumnivereniging Bonaventura
Het Sint-Oelbertgymnasium heeft een alumnivereniging met de naam Bonaventura. Door het lidmaatschap blijven oud-leerlingen op de hoogte van de weg die hun klasgenoten zijn ingegaan, maar blijven zij ook op de hoogte van onze Oelbert-activiteiten, zoals terugkomdagen, reünies, toneelvoorstellingen, etc.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen per jaar:

  • De eerste 5  jaar: gratis
  • Daarna  €25,- per jaar.

De school stuurt via e-mail drie keer per jaar een nieuwsbrief naar alle leden, waarin ook (oud-)docenten aan het woord komen. Bovendien worden er jaarlijks 100 toneelkaarten verloot onder de leden. Als service biedt de school de agora aan voor een reünie, als er bij de organsiatie ten minste 10 betalende oud-leerlingen betrokken zijn. Ook andere initiatieven van oud-leerlingen worden zo goed mogelijk ondersteund.

Contactpersoon binnen de school is mevr. Blom: h.blom@oelbert.nl

Wie was Bonaventura?
Bonaventura (1217-1274) was één van de grote theologen uit de bloeitijd van de scholastieke theologie, maar stond ook jarenlang aan het hoofd van de orde van de minderbroeders. Een orde die in het begin van de dertiende eeuw is ontstaan rond Franciscus van Assisi.
De leerlingenvereniging die actief was binnen het voormalig klein-seminarie heette al Bonaventura en die traditie hebben we vastgehouden.

Hier treft u een aantal portretten van oud-Oelbertanen:

Marten Dresden Nathalie den Dekker
Lestori Scholtes Antony Hermus
Elisabeth van Nimwegen Marcel Oomen
Antoine Trommelen Rijk Blok
Sasch de Lint Jan Liesen
Prinses Annette Marc Leijendekker
Marike Stellinga