Concours “Le vlog en vogue!”

26 maart, 2018

Levende Talen (sectie Frans), het Institut français des Pays-Bas en de ambassade van Frankrijk in Nederland heb-ben, met de steun van TV5 Monde, de 33e concours interscolaire voor alle leerlingen van het middelbare onderwijs en het (v)mbo georganiseerd. Het concours 2018 “Le vlog en vogue!” vraagt leerlingen om een vlog te maken (een videoblog) over de manier waarop zij in hun dagelijks leven in aanmerking komen met de Franse taal en de Francofonie. Elke school kon drie producties opsturen. Dat hebben wij ook gedaan. De vlog van Babette, Evi en Irene van klas 4 DelfB1 is door gedrongen tot de finale! De finale vindt plaats op 12 april in Utrecht.