Klas 6

Klas 6 staat in het teken van het Centraal Examen. Maar eerst wordt de dag voor de kerstvakantie ’s avonds het beroemde Kerstgala gevierd.

Als eindexamenleerling word je geheel in stijl onthaald. De rode loper wordt voor je uitgerold en in de agora wacht een sfeervol diner, waarna er ouderwets wordt gedanst. Hierna verplaatsen de feestelijkheden zich naar Breda en de volgende ochtend levert klas 6, in galakleding, een bijdrage aan de kerstviering. Om niet gauw te vergeten!

Veel excursies zijn er niet meer.

Wel ga je ter voorbereiding op het examen AK een dag naar Velp. Je maakt kennis met het Nederlandse rivierengebied rondom het thema ‘ruimte voor de rivier’.

Voor de Cambridge-leerlingen is er de korte excursie naar Engeland. In een weekend in april ga je met de boot over en bezoek je de hoogtepunten van het prachtige Cambridge.