Reizen/excursies

Excursies en schoolreizen bieden als vorm van buitenschools leren een waardevolle aanvulling op het leerproces binnen de school. Ze dragen bij aan het vergroten van de sociale vaardigheden van de leerlingen. Ze bevorderen het contact met medeleerlingen en stellen leerlingen in staat zich bezig te houden met onderwerpen die binnen de schoolsituatie minder aan bod (kunnen) komen.

We willen dus graag dat alle leerlingen aan deze activiteiten meedoen. Excursies en schoolreizen worden in principe kostendekkend aangeboden. Als de betaling ervan problemen oplevert zijn daar, zoals bij het hoofdstukje Financiën beschreven, oplossingen voor. Wij raden ouders aan ten behoeve van deze klassieke reizen een spaarrekening te openen, maar ook hier geldt het bovengestelde. We evalueren alle buitenschoolse activiteiten en stellen ze zo nodig bij. Het overzicht hieronder kan nog worden aangevuld met vakexcursies en schouwburg- of museumbezoek voor leerlingen uit de bovenbouw. Bovendien organiseren en begeleiden docenten soms niet-onderwijsgebonden-activiteiten, zoals om de twee jaar een skireis naar Oostenrijk.

Het programma van dit schooljaar is te vinden in de jaaragenda.