Rutger de Groot

23 februari, 2018

 

Wij zijn geschokt en verdrietig om het plotselinge overlijden van onze zesde klas leerling Rutger de Groot.

Rutger heeft een onuitwisbare indruk op ons gemaakt door zijn humor, slimheid en gekke invallen, die tot allerlei bijzondere avonturen leidden. Die invallen werden overigens meestal samen met zijn echte vriendenkring tot uitvoering gebracht. Ook daar laat zijn dood een gat vallen.

Wij wensen allen die nauw met hem verbonden waren en vooral zijn ouders en zus Isa heel veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.
  

Rutger, je blijft steeds een Oelbertaan!

Wij nemen volgende week als school met elkaar afscheid van Rutger.

Namens leerlingen en team
van het Sint-Oelbertgymnasium,

Hanneke Blom, rector