Gebouw

De lessen op het Sint-Oelbertgymnasium worden gegeven in een geheel gerenoveerd schoolgebouw, onder andere aangepast aan de eisen van de Tweede Fase. De school heeft een grote mediatheek, zie hieronder, en een computerlokaal. In alle lokalen hangen beamers, in veel lokalen smartboards. De voormalige gymzaal is aan het eind van de jaren ’90 verbouwd tot een prachtige ontmoetingsruimte, de agora, die dagelijks gebruikt wordt als kantine. Daarboven is een grote studieruimte, de aula, die gebruikt wordt voor examens en toetsen, maar tussentijds als studieruimte, waar surveillanten toezien op stilte zodat leerlingen goed kunnen werken. De school heeft een eigen sporthal met twee zalen en een eigen sportveld. Daarnaast maakt de school gebruik van de omliggende sportvelden.

Kluisjes?
Voor alle leerlingen zijn kluisjes beschikbaar. Leerlingen houden gedurende hun hele schooltijd op het Oelbert hetzelfde kluisje. Via de schoolnota wordt eenmalig een bedrag van € 10,- aan borg in rekening gebracht en jaarlijks een gering bedrag aan huur. De borg wordt bij inlevering van de sleutel terugbetaald. Bij verlies of beschadiging van de sleutel kunnen leerlingen tegen betaling van € 7,- via de administratie een nieuwe sleutel bestellen.

Mediatheek?
De mediatheek omvat een goed geoutilleerde bibliotheek en een ICT-ruimte, waarvan alle leerlingen gratis gebruik kunnen maken. Met name in de Tweede Fase neemt deze mediatheek een belangrijke plaats in het leerproces in.

Voor de bibliotheek gelden globaal de regels van een reguliere bibliotheek als het gaat om het uitlenen dan wel het inzien van boeken, tijdschriften en naslagwerken. Deze regels zijn ter plekke na te lezen.? In het computerdeel staan 40 computers, die aangesloten zijn op Kennisnet. Kennisnet is een project van het Ministerie van Onderwijs, dat een beveiligd en beheerd netwerk biedt dat scholen, instellingen, musea en bibliotheken via de kabel met elkaar verbindt. Via een snelle internetverbinding – de school beschikt over een glasvezelverbinding en wifi – worden grote hoeveelheden educatieve informatie toegankelijk gemaakt. Daarnaast is Kennisnet belangrijk voor de ontwikkeling van ICT-toepassingen in het onderwijs. Kennisnet biedt bovendien alle leerlingen een eigen e-mailadres. ?Om de computers te kunnen gebruiken ontvangen de leerlingen een inlognaam en wachtwoord. Het computergebruik wordt vastgelegd in een logboek. In de mediatheek ziet de mediathecaris erop toe, dat de leerlingen goed kunnen werken.

Elektronische leeromgeving
In 2012 werd onze ELO (Elektronische LeerOmgeving) volledig operationeel. Daar kunnen docenten lesmateriaal in alle denkbare formats publiceren; (extra) oefenstof aanbieden, gekoppeld aan overhoringsprogramma’s; lijsten met links opstellen en beheren; online discussiëren met leerlingen en collega’s; berichten plaatsen voor leerlingen; huiswerk vastleggen; discussiefora opzetten; kortom, te veel om op te noemen. Leerlingen zullen hier veel baat bij ondervinden.