Toetsweekroosters

Toetsweekroosters worden alleen gepubliceerd op Zermelo Portal.

Toetsweekregels voortgangstoetsen:

Klas 1 t/m 5

Tussen twee toetsen zit (minimaal) 15 minuten. Zorg dat je op tijd weer aanwezig bent voor de volgende toets.

Regels ten aanzien van ‘te laat komen’ bij voortgangstoetsen (ook buiten de toetsweek):

  1. Elke leerling die te laat is, gaat naar het toetslokaal, wordt toegelaten en maakt in de resterende tijd de toets. Hij/zij krijgt geen tijdverlenging.
  2. De leerling die meent dat zijn/haar te laat komen te wijten is aan overmacht* dient zijn/haar ouders schriftelijk of telefonisch uitleg van de situatie te laten geven aan de coördinator. Ouders dienen dan het verzoek in om de toets opnieuw te mogen maken.
  3. Coördinator brengt leerling en ouders binnen een dag na ontvangen van het verzoek telefonisch op de hoogte van de beslissing.
  4. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd, wordt voor de toets het cijfer genoteerd dat gehaald is voor gemaakt werk.

Regels ten aanzien van ‘niet aanwezig zijn’ bij voortgangstoetsen (ook buiten de toetsweek):

  1. De leerling die de toets volledig mist en meent dat zijn/haar afwezigheid te wijten is aan overmacht* dient zijn/haar ouders schriftelijk of telefonisch uitleg van de situatie te laten geven aan de coördinator. Ouders dienen dan het verzoek in om de toets te mogen maken.
  2. Coördinator brengt leerling en ouders binnen een dag na ontvangen van het verzoek telefonisch op de hoogte van de beslissing.
  3. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd, wordt voor de toets het cijfer 1 genoteerd.

* = Overmacht is niet: afspraak met ortho, huisarts, specialist, e.d., verslapen, fiets kapot, brug open, file e.d.

Regels ten aanzien van spullen meenemen in het lokaal:

  • Wat je wel mag meenemen in het lokaal: etui, andere toegestane hulpmiddelen voor het vak (b.v. rekenmachine), leesboek, studieboek van een ander vak.
  • Wat je niet mag meenemen in het lokaal: tas, mobiele telefoon, mp3-speler, andere elektronica (dit is conform de examenregels). Zet je tas in je kluisje, niet op de gang bij het lokaal.

Tip: neem een leesboek mee om de tijd te vullen, als je echt klaar bent met de toets.

Regel ten aanzien van de zitplaats:
Klas 1 t/m 3: de leerlingen zitten op alfabetische volgorde. De eerste leerling zit vooraan aan de deurkant, de volgende leerling zit daarachter, etcetera.

Inhalen voortgangstoetsen klas 1 t/m 5:
Als je om een geldige reden een voortgangstoets hebt gemist, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het afspreken om de toets in te halen: je neemt zo snel mogelijk contact op met je docent.
Inhaaltoetsen zijn op woensdag 13 juli 2016, lokaal 011.
08.30-09.15 uur: 1e inhaaltoets
09.30-10.15 uur: 2e inhaaltoets
10.30-11.15 uur: 3e inhaaltoets
Je haalt dan alle gemiste toetsen achtereenvolgens in. Wanneer je vergeet de docent te contacteren voor een toets of je vergeet een toets in te halen, krijg je hiervoor het cijfer 1.

Klas 4 en 5: inhalen van SE-toetsen: zie jaaragenda.
Klas 4 en 5: bij schoolexamentoetsen gelden de regels die staan in het examenreglement.

Succes!

Coördinatoren