Ziekte, verzuim en verlof

Ziekmeldingen
Ziekmeldingen kunnen telefonisch via 0162-447474 of via receptie@oelbert.nl vóór aanvang van de lessen.

Verzuimmelding
Een melding van verzuim van uw zoon/dochter voor een bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis, orthodontist e.d. kan telefonisch via 0162-44 74 74, schriftelijk via de receptie of via receptie@oelbert.nl.

Verlofaanvragen
Een bijzondere verlofaanvraag voor uw zoon/dochter dient u te doen bij de jaarlaagcoördinator. Hiervoor gelden specifieke regels voorgeschreven in de Wet op de Leerplicht.
klas 1 en 2: L.Jansrat@oelbert.nl
klas 3 en 4: M.Verhagen@oelbert.nl
klas 5 en 6: A.Slinger@oelbert.nl