Sociale veiligheid

Het Sint-Oelbertgymnasium zet stevig in op sociale veiligheid op school, voor leerlingen en personeel. Dat betreft niet alleen de fysieke veiligheid, maar ook de veiligheid op de sociale media.

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid1000

Onze school beschikt sinds april 2016 over een gecertificeerde Coach sociale media en voert het nationale keurmerk Mediawijsheid. Dit houdt het volgende in:

“Het Nationale Keurmerk Mediawijsheid geeft aan dat een organisatie het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid bij jeugd, ouders en andere volwassenen onderkent en dit in het beleid heeft opgenomen. Deze organisatie heeft een gecertificeerd Nationaal MediaCoach in dienst als professioneel aanspreekpunt en initiator van mediawijsheidprojecten.”

Keurmerk Mediawijsheid

Wat doet de MediaCoach precies?

  • De mediacoach helpt bij de bevordering van mediawijsheid. Tegenwoordig spreken we liever over mediabewustzijn. Als je je bewust bent van de vele mooie en minder mooie mogelijkheden van internet en de sociale media, maakt dat je vanzelf mediawijs.
  • In klas 1 krijgen de leerlingen een jaar lang Informatiekunde, gedurende 1 uur per week. Naast het aanleren van de voor ons onderwijs vereiste computervaardigheden, maakt het mediabewustzijn nadrukkelijk deel uit van het lesaanbod.
  • In de overige leerjaren wordt op initiatief van de mediacoach minimaal een maal per jaar aandacht besteed aan een aan sociale media gerelateerd onderwerp.
  • De mediacoach adviseert mentoren en overige begeleiders, als het gaat om aan sociale media gerelateerde problemen zoals cyberpesten.
  • Ouders en verzorgers kunnen bij de mediacoach terecht met hun vragen of zorgen op het gebied van sociale media. Ook wordt vanaf schooljaar 2016-2017 jaarlijks een voorlichtingsavond voor ouders en verzorgers georganiseerd.
  • Op het Sint-Oelbertgymnasium is mevrouw Legêne (docent Informatiekunde en Muziek) gecertificeerd mediacoach en professional op het gebied van sociale media.

 

Antipestprotool