Alumni

Alumnivereniging Bonaventura

Het Sint-Oelbertgymnasium heeft een alumnivereniging met de naam Bonaventura. Door het lidmaatschap blijven oud-leerlingen op de hoogte van de weg die hun klasgenoten zijn ingegaan, maar blijven zij ook op de hoogte van onze Oelbert-activiteiten, zoals terugkomdagen, reünies, toneelvoorstellingen, de netwerkavond, etc. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
De school stuurt via e-mail twee keer per jaar een nieuwsbrief naar alle leden, waarin ook (oud-)docenten aan het woord komen. Als service biedt de school de agora (tegen een vergoeding) aan voor een reünie. Ook andere initiatieven van oud-leerlingen worden zo goed mogelijk ondersteund.

Contactpersoon binnen de school is Mieke Boogaart via alumni@oelbert.nl

Nieuwsbrief juli 2017

Netwerkavond 2017

Op 8 september 2017 is het weer zover: de jaarlijkse netwerkavond van het Oelbert vindt dan plaats! Op deze Oelbert@ zullen drie mensen spreken over zeer verschillende onderwerpen. Xander Beenhakkers is één van de sprekers, met een OelbertTalk getiteld ‘De achterkant van Nederland. Hoe de georganiseerde misdaad onze samenleving ondermijnt.’ Daarnaast zal Geert Vermeulen spreken. Zijn talk zal gaan over ‘De moderne Ethics & Compliance Officer. Hoe wij levens redden en mensen gelukkig maken.’ De laatste spreker maken we later bekend.

De opzet dit jaar is hetzelfde als vorig jaar. Voor de alumni wordt vanaf 18.00 een buffet georganiseerd, zodat de avond ook een klein reünietintje krijgt. Hiervoor vragen we een bijdrage van 15 euro. De Agora is vanaf 19.30 voor iedereen geopend; om 20.00 beginnen we met de eerste spreker. Na de Oelbert@ Talks is er gelegenheid voor een drankje en het stellen van vragen aan de sprekers. Uiterlijk 0.00 sluiten we de school weer af.
Uiteraard reserveren we tijd voor een rondleiding in de school, zodat je even kunt rondkijken en kunt zien welke ruimtes er al zijn vernieuwd. Als je hieraan mee wilt doen, zorg dan dat je om 19.30 op school bent.

Aanmelden

Aanmelden kan via alumni@oelbert.nl o.v.v. ‘Netwerkavond 2017’, tot 16 augustus. Graag wil ik je naam en examenjaar weten en of je deelneemt aan het buffet. Je ontvangt een ontvangstbevestiging en verdere informatie over de avond. Met je aanmelding ga je ook akkoord met het vermelden van je aanmelding, naam en examenjaar op onze website. Op die manier kun je snel zien of er jaarlaaggenoten komen. Probeer een tafel van dezelfde jaarlaag vol te krijgen!

Voor de volgende netwerkavond zijn we weer op zoek naar sprekers. Lijkt het je leuk om in maximaal 18 minuten een kwestie uit jouw vakgebied centraal te stellen? Meld je dan aan als spreker!

Aanmelden Aanmelden kan via alumni@oelbert.nl o.v.v. ‘Netwerkavond 2017’, tot 16 augustus. Graag wil ik je naam en examenjaar weten en of je deelneemt aan het buffet. Je ontvangt een ontvangstbevestiging en verdere informatie over de avond. Met je aanmelding ga je ook akkoord met het vermelden van je aanmelding, naam en examenjaar op onze website. Op die manier kun je snel zien of er jaarlaaggenoten komen. Probeer een tafel van dezelfde jaarlaag vol te krijgen!

Aanwezigen (op examenjaar)

1976 Wies Henselmans

1982 Paulien ’t Hoen Maud Verheij

1989 Laurens Schwiebert

1990 Mare Faber Marjolein van der Bend

1991 Hilde Mol-Lukkezen 1992 Anneke van den Berg

1997 Kjell van der Giessen

Voor de volgende netwerkavond zijn we weer op zoek naar sprekers. Lijkt het je leuk om in maximaal 18 minuten een kwestie uit jouw vakgebied centraal te stellen? Meld je dan aan als spreker!

Sprekers vorige Oelbert@Talks
Robin Gerrits
Annemiek Dresen
Thomas Pistorius

 

Wie was Bonaventura?
Bonaventura (1217-1274) was één van de grote theologen uit de bloeitijd van de scholastieke theologie, maar stond ook jarenlang aan het hoofd van de orde van de minderbroeders. Een orde die in het begin van de dertiende eeuw is ontstaan rond Franciscus van Assisi.
De leerlingenvereniging die actief was binnen het voormalig klein-seminarie heette al Bonaventura en die traditie hebben we vastgehouden.

Hier treft u een aantal portretten van oud-Oelbertanen:

Marten Dresden Nathalie den Dekker
Lestori Scholtes Antony Hermus
Elisabeth van Nimwegen Marcel Oomen
Antoine Trommelen Rijk Blok
Sasch de Lint Jan Liesen
Prinses Annette Marc Leijendekker
Marike Stellinga