Een van de beste VWO-school van de regio

Het Oelbert is één van de beste vwo-scholen van de regio. De leerlingen en het hoogopgeleide docententeam van onze school werken hier iedere dag aan. Kijk zelf maar:

  • Hoogste leerlingentevredenheid van de regio: een 7,4
  • Hoogste oudertevredenheid van de regio: een 8,1
  • 96% van onze eindexamenleerlingen is in 2015 geslaagd: dat is het hoogste percentage van de regio
  • Gemiddeld scoren we gelijk aan het landelijke gemiddelde examencijfer en regionaal gezien scoren we ook het hoogst
  • 100% geslaagden voor de officieel erkende Cambridge Engels-certificaten in 2016
  • 96% geslaagden voor officieel erkende Goethe Duits-certificaten in 2016
  • 100% geslaagden voor officieel erkende Delf Frans-certificaten in 2016

Op www.scholenopdekaart.nl kun je deze informatie onder andere terugvinden.

Uitreiking-diploma-2015

leerlingentevredenheid oudertevredenheid centraal examen 1
centraal examen 2 Cambridge Goethe