Goethe Duits

Duits is de taal van maar liefst meer dan 100 miljoen moedertaalsprekers in Midden-Europa. Bovendien is het de taal van Nederlands grootste buurland en belangrijkste handelspartner. Er is dus veel voor te zeggen om een extra inspanning te doen om goed Duits te leren. Het is vaak een pré op je curriculum vitae en kan bij een sollicitatie net het verschil maken.

Onderwijs op maat is een van de speerpunten van het onderwijs aan het Sint-Oelbertgymnasium. We willen leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere pakket ook meer aanbieden. Daarom bestaat de mogelijkheid in klas 3, naast versterkt Engels (Cambridge), ook versterkt Duits (Goethe) te kiezen. De leerlingen komen dan in een apart cluster waarin ze één uur per week extra les krijgen waarbij Duits de voertaal is.

Goethe Duits leidt aan het einde van klas 3 op tot een officieel Duits examen op A2-niveau. Dat is een objectieve maatstaf binnen het zogenaamde Europese Referentie Kader (ERK) waar het gaat om lezen, luisteren, spreken en schrijven. Het examen wordt georganiseerd door het Goethe Institut. Het Goethe Institut is het culturele visitekaartje van de Bondsrepubliek Duitsland in het buitenland. Het is genoemd naar de bekendste schrijver uit het Duitse taalgebied en zet zich in voor de Duitse taal en cultuur.

Bij voldoende belangstelling creëren we de mogelijkheid om door te stromen naar het examen op B2-niveau in klas 5 en voor excellente leerlingen naar het examen op C1-niveau in klas 6.