21 century skills met laptops op het Oelbert

Op het Sint-Oelbertgymnasium werken we vanaf klas 1, naast de boeken, met Windows-laptops. Een combinatie van hard-copy boeken en digitale leermiddelen maakt dat het onderwijs meer op maat gegeven kan worden. Er kan gedifferentieerd worden naar tempo, werkwijze en werkvorm. Het digitaliseren is geen doel op zich, maar een middel om het onderwijs op het Sint-Oelbertgymnasium nog uitdagender, boeiender en meer op maat te maken.

Digitalisering is een wezenlijk onderdeel van de leefwereld van leerlingen. Ook in het hoger en wetenschappelijk onderwijs zijn 21st century skills en het digitaal ontsluiten van bronnen, in allerlei verschijningsvormen (afbeeldingen, film, geluid, enzovoorts), gemeengoed. Om onze leerlingen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden geeft de school de ouders de gelegenheid om een laptop aan te schaffen via een huur-/koopconstructie. De laptop is voorzien van een toetsenbord en is valbestendig. Voor een verzekering en omruilgarantie wordt gezorgd. Na drie jaar kan de laptop eigendom worden van de ouders door betaling van de restwaarde.

De laptop kan worden ingezet om aantekeningen te maken, documenten met elkaar te delen in de cloud, leermiddelen te openen in de digitale leeromgeving, de agenda en het lesrooster te raadplegen, bronnen te zoeken enzovoorts. De verschillende vakken zullen elk op hun specifieke wijze gebruik maken van de laptops. De leerling kan de laptop ook thuis gebruiken. Nu al nieuwsgierig? Download onze speciale Oelbert App in de Play Store voor Android of de App Store voor iOS.

Nu al nieuwsgierig? Download onze speciale Oelbert App in de Play Store voor Android of de App Store voor iOS.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA