Leerlingenforum

In het schooljaar 2010-2011 hebben we op een tweedaagse conferentie van het Oelbert-personeel een groep leerlingen gevraagd hun visie op de geagendeerde thema’s te geven. Dat beviel iedereen zo goed, dat we in het schooljaar 2011-2012 gestart zijn om per toetsperiode van 6 weken een leerlingenforum bijeen te roepen. Op die manier hebben leerlingen de gelegenheid regelmatig hun mening en visie over alles wat in de school speelt te laten horen.

Kijk voor de data van het leerlingenforum 2014-2015 in de jaaragenda.