Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut, waarvan een exemplaar ter inzage in de mediatheek ligt. De mentoren besteden in het begin van het schooljaar aandacht aan het leerlingenstatuut. De nieuwste versie van het leerlingenstatuut dateert van 21 juli 2015:

Leerlingenstatuut Sint-Oelbertgymnasium