Lesuitval

In geval van afwezigheid van een docent blijft het dagrooster zoveel mogelijk intact. De leerlingen werken in principe onder toezicht verder aan de lesstof door middel van een taak. Dat geldt zowel voor onderbouw- als bovenbouwleerlingen. Het begeleid werken vindt plaats in het eigen lokaal, in de aula of de mediatheek.