Magister

Om op deze site in te loggen heeft elke ouder/verzorger via de school een eenmalige inlogcode ontvangen waarmee de ouder/verzorger een persoonlijk wachtwoord heeft ingesteld. Wie de inlogcode kwijt is kan deze via roosters@oelbert.nl opvragen. Vermeld bij dit verzoek de naam van leerling van wie u ouder/verzorger bent.  Een nieuw wachtwoord kunt u zelf regelen door in het inlogscherm van Magister te klikken op wachtwoord vergeten.

Magister heeft ook een app. Meer informatie hierover via deze link: http://www.magister6.nl/

Zodra u bent ingelogd staan er links in beeld verschillende icoontjes die toegang geven tot o.a.:

Vandaag

Via de knop schermindeling rechtsboven kunt u zelf bepalen wat u graag als startscherm wil zien. Bij ouderavond ziet u, als u zich t.z.t. heeft aangemeld voor een ouderavond, het rooster van die avond in beeld.

Agenda

Het basisrooster wordt hier getoond. Toetsweekroosters en sommige roosterwijzigingen kunnen hier niet in worden verwerkt. Deze zijn te vinden op onze website onder de knop roosters -> inloggen infoweb. Uw zoon/dochter heeft daar een inlog voor ontvangen.

Aanwezigheid

Hier ziet u een overzicht van momenten waarop de leerling afwezig is geweest. Als u met de muis over de afkorting gaat, krijgt u een klein venster met daarin de betekenis van de afkorting. Eventuele onjuistheden kunt u melden bij de receptie

Cijferoverzicht

Hier staan de tot nu toe behaalde en ingevoerde cijfers.
Als hier onjuistheden in staan, dan kan de leerling zelf met de betreffende docent contact opnemen.