Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad, waarin personeel, ouders en leerlingen respectievelijk met 4, 2 en 2 personen zijn vertegenwoordigd. De vertegenwoordigers worden gekozen uit en door de genoemde geledingen. Zij voeren met elkaar, met de rector en met het schoolbestuur, overleg in het belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen.

De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar. Notulen zijn op te vragen bij het secretariaat.

Het postadres van de medezeggenschapsraad is: Postbus 212, 4900 AE Oosterhout; het emailadres van de medezeggenschapsraad is: medezeggenschapsraad@oelbert.nl

Leden van de Medezeggenschapsraad 2018-2019:

Voorzitter  dhr. L.P.J. Stultiëns
Secretaris mevr. F.A.A. Raesen-Krijnen
Penningmeester dhr. R.L. van Tilborg MEd
Leden:  
Namens de leerlingen: Tijn Zeelenberg
Mauk Bresser
Namens de ouders: mevr. E.A.M. Bastiaansen MEd
dhr. G.J. Swart MSc MBA
Namens het personeel: dhr. C. van der Mooren MEd