Junior HPG

In klas twee biedt het Sint-Oelbertgymnasium extra uitdaging voor die leerlingen die dat aankunnen en open staan voor die extra uitdaging. Door leerlingen de vrijheid te geven zelf twee projecten uit te werken beogen we aan te sluiten bij de belangstellingswereld van deze leerlingen, de focus van deze leerlingen op het leren te houden en ze te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Tweewekelijks drie aaneensluitende lesuren werken deze leerlingen, onder begeleiding, in groepjes aan een zelf gekozen onderwerp. Een geschiedkundig onderwerp en een onderwerp waarbij natuurwetenschappelijk onderzoek gedaan wordt komen aan bod. De reguliere lessen die op dat moment in het rooster staan komen voor deze leerlingen te vervallen. Over het maken van toetsen en overhoringen is steeds overleg.

De selectie van de leerlingen heeft plaats op basis van de cijfers die de leerlingen in klas 1 hebben gehaald, de score op de Intelligentie Structuur Test en de input van de mentor uit klas 1. In overleg met de ouders worden de geselecteerde leerlingen in Junior HPG geplaatst.

Junior HPG start in oktober en duurt 20 weken. De leerlingen zijn verplicht in groepjes te werken en moeten het project afsluiten met een tastbaar eindproduct.