Olympiades

Onder het motto ‘presteren is leuk’ stimuleert de school de deelname door leerlingen van klas 5 en 6 aan landelijke olympiaden. Er zijn olympiaden voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. De onderwerpen van de olympiaden staan in principe los van de stof die in het kader van het examenprogramma op school aan de orde komt, maar er is natuurlijk wel een verband tussen de basiskennis van een vak en de kans op succes bij een olympiade. Na een voorronde op school worden de beste deelnemers uit het hele land uitgenodigd voor een landelijke finaleronde. Regelmatig dringen leerlingen van het Oelbert daarin door.

Kangoeroe
De leerlingen van klas 1 t/m 5 kunnen meedoen aan een Kangoeroe W4: WereldWijde WiskundeWedstrijd. De wedstrijd is meer spel dan competitie en wil jongeren laten ervaren dat het doen van wiskunde leuk en interessant kan zijn. ?Leerlingen maken 30 opgaven waarbij het logisch denken belangrijk is. De leerlingen leren om voor hen onbekende vraagstukken aan te pakken en daar oplossingsstrategieën voor te ontwikkelen. Voor iedere leerling die meedoet is er een aandenken, een special en een certificaat. Verder heeft onze school elke jaar weer vele prijzen voor de beste leerlingen. De coördinatie is in handen van de sectie wiskunde. Verdere informatie krijgen de leerlingen via hun wiskundedocent.