Leermiddelen

Schoolboeken

Bestellen schoolboeken
De schoolboeken zijn voor ouders grotendeels gratis; de school betaalt de boeken voor de leerlingen op basis van een vergoeding van het rijk. Vele boeken zijn tweedehands, omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Alle boeken moet de leerling aan eind van het schooljaar weer inleveren.

Buiten de ‘regeling gratis schoolboeken’ vallen woordenboeken, een atlas en literatuur (leesboeken). De aanschaf hiervan is dus voor rekening van de ouders. Op de leermiddelenlijst kunt u lezen welke boeken het betreft.

Bovenbouw:

Voor de leerlingen van de bovenbouw (jaarlagen 4, 5 en 6) heeft de school de meeste boeken gehuurd. Ouders moeten wel zelf voor en met hun kind(eren) de boeken die op de leermiddelenlijst bovenbouw  2018-2019 staan bestellen via internet bij onze leverancier, de firma Iddink. De boeken die (tijdig!) besteld zijn worden in de zomervakantie bezorgd op het huisadres; dat zijn veelal huurboeken. Meer informatie over de boekleverancier is te vinden op www.iddink.nl.

De school heeft ook enkele boeken zelf gekocht, veelal werkboeken. Deze worden geleverd via de school en moeten door de leerlingen worden opgehaald op de laatste vrijdag van de zomervakantie.

Onderbouw:

Voor de leerlingen van de onderbouw (jaarlagen 1, 2 en 3) heeft de school alle boeken, die voor ouders gratis zijn, zelf gekocht. Deze boeken moeten de leerlingen op school komen ophalen op de laatste vrijdag van de vakantie, vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Daarnaast moeten ouders enkele boeken, zoals atlassen, etc. zelf aanschaffen via een boekhandel.

Leermiddelenlijsten
Een totaal overzicht van alle boeken 2018/2019 treft u hier: leermiddelenlijst  onderbouw 2018-2019 en leermiddelenlijst bovenbouw 2018-2019. De boeken met een B of S worden via school geleverd aan het begin van het schooljaar.

 Inleveren schoolboeken
Voor de boeken van de  bovenbouw die via Iddink zijn besteld ontvangt u van Iddink de informatie over de dag en het tijdstip waarop de boeken dienen te worden ingeleverd, inclusief een Inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Deze mensen scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld en de leerling ontvangt een inleverbewijs. Bewaar dit goed.

De boeken die de leerling aan het begin van het schooljaar via school heeft ontvangen worden op een andere dag ingeleverd. Dit moment van inleveren staat vermeld op de jaarplanning en wordt ook tijdig naar leerlingen gecommuniceerd. Via school krijgt u een inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Er is ook een inleverteam van de school. Deze mensen controleren de schoolboeken en geven ook een inleverbewijs af.