PWS-wedstrijd

Profielwerkstukken zijn de echte meesterproeven van de Tweede Fase. Leerlingen beginnen hieraan halverwege hun vijfde leerjaar te werken en ronden hun PWS af halverwege het zesde leerjaar. Ze kiezen een onderwerp uit een of meerdere vakken uit hun profiel en starten volgens een draaiboek vervolgens hun onderzoek. Dat doen ze op school, maar soms ook in een bedrijf, hogeschool of universiteit.

Met een presentatie op een speciale PWS-avond in februari ronden zij hun werk af en laten ze zien wat ze hebben bereikt. Leerlingen uit klas 5, ouders en andere belangstellenden vormen hun publiek. Ook schuift een aantal juryleden aan. We reiken namelijk de ‘Raboprijs voor excellent onderzoek’ uit aan die leerlingen die echt voortreffelijk onderzoek hebben gedaan en/of een meesterwerk hebben geschreven!