Bevorderingsnormen

Voor de bevorderingsnormen vanaf schooljaar 2018 – 2019 klikt u hier

 

Rapporten
Leerlingen krijgen drie keer per jaar een papieren rapport. In de jaaragenda staan de data waarop die worden meegegeven. Als daartoe aanleiding bestaat, neemt de mentor het initiatief voor een gesprek. Omgekeerd kunnen ouders uiteraard altijd contact opnemen met de mentor over de resultaten (die zij zelf in Magister kunnen inzien) en het welbevinden van hun zoon of dochter.
Ouders van leerlingen uit de bovenbouw ontvangen voor 1 oktober het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), met daarin alle gegevens over de opbouw van het schoolexamen en het Centraal Examen en de wijze van bekendmaking van de examencijfers. Er zijn in de loop van het schooljaar twee ouderavonden: na het eerste en na het tweede rapport. Kijk voor de data in de Jaaragenda.