Extra vakken

De school stimuleert getalenteerde leerlingen in de bovenbouw hun profiel uit te breiden met een of meer vakken, waarin ze zich zelfstandig verdiepen. Leerlingen die extra vakken volgen, worden door hun vakdocenten begeleid en krijgen groepsgewijze extra ondersteuning aangeboden via sprinturen als er voor een vak minstens tien leerlingen zijn aangemeld. Ook een hogere wiskunde dan de bij een profiel gebruikelijke is in dit kader mogelijk.