Identiteit

Naast de rooms-katholieke identiteit ontleent de school haar identiteit vooral aan het bijzondere pedagogisch-didactisch klimaat. Het Sint-Oelbertgymnasium besteedt maximale zorg aan de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijsaanbod en aan de individuele ontwikkeling van de leerlingen. Ook een zorgvuldige omgang met leerlingen en ouders maakt onlosmakleijk deel uit van de identiteit van de school.