Masterclasses

Een Masterclass bestaat uit een reeks van vier lessen, verspreid over drie à vier weken, over een onderwerp dat in gewone lessen niet aan bod komt. Ook bijzondere activiteiten of onbekende vakgebieden worden aangeboden. Als je meedoet als leerling, betekent dit dat je een reguliere les inwisselt voor een speciale les. Omdat je dus vier ‘reguliere’ lessen uit je rooster hierdoor mist, heb je de toestemming van je ouder(s) nodig om je in te schrijven.

Wat voorbeelden van masterclasses:
Uitvindingen die de wereld veranderden, Chinese gedichten, Keramiek (zelf maken), Met niets doen meer leren, Fotoshoppen, Website-bouwen, Theater, Rugby, Ontleden (letterlijk, bij biologie!).

Zie verder bij: https://sites.google.com/site/masterclassesoelbert