Onderbouw

In de onderbouw volgen de leerlingen een breed programma. Ze hebben dan nog alle vakken als klas samen, dus hetzelfde rooster, waardoor samen naar en van school fietsen, zeker voor kinderen van buiten Oosterhout belangrijk, mogelijk is.

Al vanaf de eerste klas staan Latijn en Grieks op het programma. Omdat voor alle talen een gelijke startpositie belangrijk is, krijgen alle leerlingen in klas 1 bij het vak Nederlands extra grammatica-uitleg.

In klas 1 en klas 2 bieden we studielessen om leerlingen te helpen met het leren van huiswerk, het plannen van hun ‘studielast’, het leren leren eigenlijk.

In klas 3 zijn er lessen LOB, een oriëntatie op toekomstige loopbaan en beroep, om de keuze voor een profielstroom verantwoord te kunnen maken. Bovendien versterken we in klas 3 de rekenvaardigheden nog een keer, voor de rekenmachine echt zijn intrede doet in het wiskunde-onderwijs.