Schoollied

Melodie: Fantasie in C minor, opus 80 voor piano, koor en orkest:
Finale (Ludwig v. Beethoven)
Tekst: Tom Verhoeven

Waar Sint-Oelbert lang geleden
ons al goed heeft voorgedaan
dat het hoofd wel streng en serieus,
maar soms ook los mag staan,
daar zijn heden en verleden
aan de orde van de dag;
waar het wezen van de dingen
volle aandacht krijgen mag.

Waar we leren te studeren
om met kennis om te gaan,
maar we zeker niet verleren
ook bij Bacchus stil te staan.
Ja, we willen combineren
met het hoofd en met het hart,
ieders kunnen respecteren,
want wij allen zijn apart.

De talenten profileren
is voor ons het eerste doel
en de vorming stimuleren
met een menselijk gevoel.
Als je dan al vele jaren,
hier van school bent weggegaan,
‘t gevoel zul je bewaren,
je blijft steeds een Oelbertaan.