Tweede Fase

De Tweede Fase – klas 4, 5 en 6
Klas 4, 5 en 6 vormen samen de ‘Tweede Fase’. Deze klassen staan voor een belangrijk deel in het teken van het eindexamen. Vanaf klas 4 maken de leerlingen schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en ’handelingsdelen’ die meetellen voor het examen; in klas 5 en 6 komt daar het profielwerkstuk bij; en de meeste vakken worden in klas 6 afgesloten met een centraal examen.

De leerlingen doen examen in één (soms twee) van de volgende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Techniek (N&T) en Natuur
  • Gezondheid (N&G)

In de loop van klas 3 kiezen de leerlingen hun examenprofiel. Vanaf het vierde leerjaar wordt voor elke leerling een examendossier aangelegd. Hierin worden opgenomen:

  • de resultaten van de toetsen en praktische opdrachten die meetellen voor het schoolexamen,
  • de handelingsdelen die naar behoren zijn voltooid.

In de Tweede Fase is de studielast verdeeld over een gemeenschappelijk deel, een profieldeel, een keuzedeel en een vrij deel. De lessentabel treft u aan op onder de tab Onderwijs. Het gemeenschappelijke deel is voor alle leerlingen gelijk. In het profieldeel volgen de leerlingen verschillende vakken, afhankelijk van hun profielstroomkeuze. In het keuzedeel volgen de leerlingen één examenvak. Tot het vrije deel behoren het profielwerkstuk, de eventueel door de leerling gekozen extra examenvakken en de vakken die niet door de wet, maar door onze school verplicht zijn gesteld: levensbeschouwing en studium generale. Studium generale in klas 4 omvat hoorcolleges kunstbeschouwing/kunstgeschiedenis en filosofie.

Sprinturen?
De school stimuleert getalenteerde leerlingen in de bovenbouw hun profiel uit te breiden met een of meer vakken, waarin ze zich zelfstandig verdiepen. Leerlingen die extra vakken volgen, worden door hun vakdocenten begeleid en krijgen groepsgewijze extra ondersteuning aangeboden via sprinturen, als er voor een vak minstens tien leerlingen zijn aangemeld.

Mentorgroepen bovenbouw?
De Tweede Fase doet nadrukkelijk een beroep op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsbesef van de leerlingen. Wie zijn tijd niet goed gebruikt kan in de problemen komen. De stap van onderbouw naar bovenbouw is groter dan menigeen denkt. Niet alleen verandert de samenstelling van de klassen, met de keuze van een profiel krijgen de leerlingen ook te maken met nieuwe vakken, andere vakinhouden en een benadering die gericht is op het examen. Om problemen tijdig te signaleren, of liever nog, om ze te voorkomen, nemen we in klas 4 een studievaardigheidstest af. Om dezelfde reden formeren we in de Tweede Fase bewust kleine mentorgroepen.

Meer informatie?
Verdere details over de Tweede Fase staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat de leerlingen van klas 4, 5 en 6 jaarlijks voor 1 oktober ontvangen, en in voorlichtingsbrochures die bij de decaan verkrijgbaar zijn.