Uitgangspunten

School houdt natuurlijk meer in dan lessen volgen, huiswerk doen en toetsen maken; het gaat om brede vorming! We hebben dat beschreven in ons schoolconcept. In ons onderwijs gaan we daarom altijd een stap verder. We leren leerlingen om uitdagingen aan te gaan, kritisch te denken. Het onderwijs op het Oelbert is daarom allereerst gericht op het leren begrijpen van waarom dingen gebeur(d)en en niet op het hoe. Onze leerlingen kunnen immers veel zelf uitzoeken, maar worden vooral gestimuleerd er dan over na te denken, zich een mening te vormen en die te onderbouwen.

Daarom biedt ons onderwijs ook ruimte aan leerlingen, niet alleen om zichzelf te zijn, maar ook om te doen waar ze goed in zijn. Wij bieden daarom ook masterclasses aan, sprinturen, Cambridge Engels (tot het allerhoogste niveau), Delf-Frans, Goethe-Duits, Chinees en in Studium generale Filosofie en Kunstgeschiedenis. Maar er is meer: bij ANW bouwen we spaghettibruggen om draagkracht te meten en te testen, bij LO doen we spannende tests samen met biologie en zo dagen we op veel vlakken leerlingen uit. Voor leerlingen die school combineren met topsport of bijvoorbeeld het conservatorium passen we natuurlijk het rooster aan. Ook binnenschools sporten, musiceren, debatteren of gewoon lekker feesten en dansen zijn essentiële elementen in de evenwichtige ontplooiing die we voor onze leerlingen beogen.