Slim.nl

Via de website www.slim.nl kunnen leerlingen tegen, soms aanzienlijke, korting hard- en software aanschaffen.