Aardrijkskunde

Aardrijkskunde: de wereld aan je voeten!

Aardrijkskunde is een afwisselend vak dat in klas 1 t/m klas 4 wordt aangeboden aan alle leerlingen. In klas 5 en 6 kun je het vak kiezen als profielvak bij C&M of als keuze profielvak bij E&M en N&G.

Op het Sint-Oelbertgymnasium werken we in alle jaarlagen met de methode “BuiteNLand”. Een echte VWO-methode die zowel de sociaal- als fysisch-geografische onderwerpen behandelt. We werken met het tekstboek en werkboek en een aantekenmap of schrift. Ook de ICT-toepassingen die de methode biedt gebruiken we met grote regelmaat. Daarnaast leent ons vak zich bij uitstek om de actualiteit in de klas te halen. Praktische opdrachten rondom bepaalde thema’s zitten in elke jaarlaag. In de onderbouw besteden we ook aandacht aan het presenteren van de opdrachten. In de bovenbouw gaan we in klas 4 veldwerk verrichten in het Geuldal in Zuid-Limburg en ook in klas 5 en 6 hebben we een vakgerelateerde excursie. Kortom een boeiend en afwisselend vak waarin je leert om vanuit verschillende invalshoeken ruimtelijke vraagstukken te benaderen.

Ook besteden we aandacht aan vaardigheden, waarbij het werken met grafieken, bronnen etc. een belangrijke plaats inneemt. Het werken met de atlas is een vanzelfsprekend onderdeel van de aardrijkskundeles!

Omdat we een gymnasium zijn, proberen we bij aardrijkskunde ook verbanden met andere vakken te leggen en waar mogelijk met de klassieken. De eerste topografie die we leren is dan ook de topografie van Italië en verbazen we ons over het gegeven dat drie eeuwen voor het begin van onze jaartelling de Griek Eratosthenes de omtrek van de aarde zeer nauwkeurig berekende. In klas 5 behandelen we de uitbarsting van de Vesuvius, beschreven door Plinius,

Namens de sectie aardrijkskunde,

Ad Vermeulen

Wil je meer weten over het vak en onze methode klik dan op deze link.