Beeldende vorming

“Een gelikt stukje artwork zegt meer dan duizend formules” kopte de Volkskrant op 29 september 2012. “Picasso maakt nu games. Echte kunst vind je tegenwoordig in de games van Nederlandse ontwerpers”, vervolgde de krant op 20 oktober 2012.

Beelden werken!
Er is in deze tijd veel informatie ter beschikking. Beelden helpen deze informatie over te brengen. In één oogopslag trekken beelden aandacht. Ze vatten samen, werken op het onderbewuste, verhelderen ingewikkelde zaken, inspireren, nodigen uit. Het is een zegen wanneer je kunt omgaan met beelden. In elke studie en in elk beroep is het handig ze te kunnen ontwikkelen en interpreteren. Niet alleen de technisch ingenieur of de kunstenaar in de dop, maar ook een advocaat of chirurg heeft bovendien profijt van de typische vaardigheden en algemene houding die Kunst Beeldend aanbrengt door het stimuleren van juist de andere helft van de hersenen. Voorbeelden hiervan: het zelf zoeken naar meer dan één oplossing, nieuwe wegen durven bewandelen, vindingrijke combinaties maken, associërend gedrag, esthetisch gevoel, motorische controle, criteria bepalen en eigen onderzoek opzetten, mening kunnen vormen door middel van kritisch kijken, interpreteren, grote verbanden zien, kunnen omgaan met emoties van jezelf en van anderen. Door zo’n advocaat of chirurg wil ik mij wel laten helpen!

Wij zijn blij dat op het Sint-Oelbertgymnasium zowel Alfa’s als Beta’s Kunst als eindexamenvak kunnen kiezen en daadwerkelijk kiezen. Ook de economische aspecten van beelden (reclame, massamedia) komen aan bod in theorie en praktijk. Hoewel de praktijk beeldend is (platte vlak, ruimtelijk en animatiefilm), richt de theorie zich op cultuur en cultuurgeschiedenis, dus ook op muziek, dans en drama.

Je rondt je beeldend werk (S.E. 50% meetellend) af met o.a. twee maal een heuse ‘Meesterproef’. Het theoretisch centraal examen (CE, 50% meetellend) zal per computer gaan (compex). Kunst Beeldend scoort op het Oelbert hoog.

Schoolexamenopdracht Animatie 2014