Biologie

Biologie: over het leven

Biologie is een bijzonder vak. Het gaat over bijna alles wat met ‘leven’ te maken heeft. Een breed vak dus dat altijd wel ergens een raakvlak heeft met het persoonlijk leven van leerlingen. Veel leerlingen vinden biologie dan ook een interessant vak. Ter illustratie enkele cijfertjes: in de onderbouw wordt biologie aan alle leerlingen van klas 1 en 2 aangeboden en in de bovenbouw kiest maar liefst 70% van de leerlingen het vak…

In de onderbouw gebruiken we de methode ‘Biologie voor Jou’ en vanaf klas 4 wordt een Amerikaanse methode gehanteerd: ‘Biology. Life on Earth with Physiology’. Leerlingen worden op deze manier niet alleen voorbereid op het eindexamen, maar ook op vervolgstudies aan universiteiten, waar immers bijna uitsluitend Engelstalige methoden gebruikt worden.
Uiteraard hebben de docenten rond de methodes veel extra (digitale) leermiddelen ontwikkeld. Op de ELO en op de hulpsite van de methode worden oefenmaterialen, begrippenlijsten, animatiefilmpjes, prezi’s, e-books, e-lectures, voorbeeldtoetsen, verdiepingsmogelijkheden, etc. aangeboden.

Biologie is een van de snelst ontwikkelende wetenschappen. De hoeveelheid kennis en praktische toepassingen neemt ongelooflijk snel toe. Denk maar aan alles wat er de laatste jaren bekend geworden is over DNA. Of aan de vele toepassingen van deze kennis in de geneeskunde, bij politieonderzoek en in onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de aarde. Zowel de theorie als de praktijk van het onderzoek komen nadrukkelijk in de biologielessen aan bod.

Biologie is dus een vak waarbij de leerlingen veel praktisch onderzoek doen. Vanaf de allereerste lessen in klas 1 tot aan de laatste les in klas 6 gebruiken leerlingen microscopen, onderzoeken ze bijvoorbeeld de hartslag van watervlooien of meten ze de invloed van allerlei stoffen op de bloedstolling. En ze bestuderen de anatomie van een echt varkenshart in verantwoorde snij-practica. Tijdens de werkweek in Zuid-Limburg (klas 4) verrichten de leerlingen veldonderzoek aan mierenhopen, vegetatiegradiënten, hoogveen in de nabijgelegen Ardennen. De leerlingen kiezen meestal zelf zowel het onderwerp als de aanpak van hun onderzoekingen.

Door de snelle ontwikkeling van de biologie ontstaan vaak ethische dilemma’s. Geregeld doet zich de vraag voor of alles wat kan wel mag. Met name in de bovenbouw verwachten we dat onze leerlingen rond biologisch-ethische problemen gefundeerde eigen standpunten ontwikkelen.

Kortom, biologie is een brede, actuele en invloedrijke wetenschap. Biologie is meer dan de moeite waard en wordt op onze school op een hoog niveau gegeven.

De biologiedocenten: Merel Hoek, Lies Jansen, Pascal van de Nieuwegiessen, Toon de Jong