Engels – Cambridge

Ons Cambridge Engels programma biedt een unieke en waardevolle ervaring met de nadruk op onderdompeling in de Engelse taal. Leerlingen met sterke kennis van het Engels, die bijzonder gemotiveerd zijn om deze kennis verder te ontwikkelen, beginnen het Cambridge programma in het tweede jaar. Vanaf dat moment krijgen ze extra lessen Engels in een actieve, levendige en dynamische sfeer.

We ontwikkelen de vier essentiële taalvaardigheden: spreken, schrijven, luisteren en spreken. We leggen de nadruk op de praktische kant van de taal, wat betekent dat we actuele gebeurtenissen en onderwerpen die aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen gebruiken in lessen. Leerlingen zijn actief betrokken bij de taal en ontwikkelen hun taalvaardigheid via hun unieke, individuele interesses.

Daarnaast heeft elk jaar zijn eigen unieke thema. Deze thema’s bieden inzicht in de cultuur van diverse Engelssprekende landen, waardoor leerlingen een groter begrip van de taal krijgen. Bijvoorbeeld, leerlingen uit het derde jaar leren over onderwerpen gerelateerd aan de hedendaagse Britse maatschappij, terwijl het vierde jaar focust op de Amerikaanse cultuur, literatuur en geschiedenis. Gedurende het gehele programma bieden we verschillende interessante excursies aan om onze leerlingen te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn reizen naar Londen en Cambridge, toneelstukken van Shakespeare en filmvertoningen.

Deze lesmethode is zeer succesvol gebleken. We hebben een uitstekend slagingspercentage op onze Cambridge examens. Cambridge leerlingen halen het FCE (First Certificate in English) in het derde jaar. Dit certificaat bewijst een B2-niveau in Engels en is wereldwijd geaccepteerd als bewijs dat de eigenaar effectief kan communiceren in het Engels. Vanaf dat moment werken we toe naar het CAE (Cambridge Advanced Examination) of het CPE (Cambridge Proficiency Examination), waarvan de examinering in het zesde jaar plaatsvindt. Het CAE bewijst een C1-niveau in Engels, wat gelijk staat aan het niveau van iemand die het Engels als moedertaal heeft en staat hoog aangeschreven bij duizenden internationale universiteiten en bedrijven. Een groep excellente leerlingen doet het CPE dat een C2-niveau bewijst. Met dit niveau kunnen leerlingen zich uitstekend redden op het allerhoogste niveau in het professionele en academische leven.

At Sint-Oelbert Gymnasium, we are very passionate about English!

Our Cambridge English program offers a unique and rewarding experience with an emphasis on total English immersion. Students with strong English skills, who are especially motivated to develop these skills, start on the Cambridge track in year two. From then on, they receive extra English lessons which promote an active, lively and dynamic atmosphere.

Each year has its own unique theme. These themes offer valuable insight into the diverse cultures of English-speaking countries, which is important to developing a deep understanding of the language. For example, third year students learn about topics related to contemporary British society, while fourth year focuses on American culture, literature and history. Throughout the program, we offer various exciting excursions designed to stimulate our students; for example, trips to London and Cambridge, Shakespeare plays and film screenings.

At the same time, we develop the four essential language skills: speaking, writing, listening and speaking. We strongly emphasize practical use, which means that we incorporate current events and topics that appeal to our students. Students are actively involved with the language, developing their communication skills via their unique, individual interests.

This method of teaching has proved very successful. We have an overwhelming success rate on our Cambridge examinations. Cambridge students take the FCE (First Certificate in English) in year three, which confirms a B2 level of English. This certificate is globally accepted to mean that its holder is able to communicate effectively in English. From then on, we work toward either the CAE (Cambridge Advanced Examination) or CPE (Cambridge Proficiency Examination), which take place in year six. The CAE offers a C1 level of English, which is equated with the level of a native speaker and is highly regarded amongst thousands of international universities and businesses. A group of outstanding students take the CPE, which is set at the C2 level, proving that they have the English skills necessary to succeed at the highest levels of professional and academic life.

At Sint-Oelbert Gymnasium, we are very passionate about English!