Duits

“Ons Duits moet beter”, zei Frans Timmermans toen hij minister van Buitenlandse zaken was. En hij zei dat ongetwijfeld met het oog op onze handelsrelaties met Duitsland, die traditioneel zeer goed zijn. Duitsland is immers onze belangrijkste handelspartner. Het goed kunnen spreken en verstaan van het Duits is dan heel belangrijk als je als ondernemer iets wil bereiken. Goed Engels biedt vaak geen compensatie voor slecht Duits. Weliswaar wordt aan alle middelbare scholen in Duitsland ook Engels onderwezen, maar een goed contact is niet gebaat bij twee mensen die beiden in een derde taal communiceren. En bovendien, Duits is niet alleen de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Lichtenstein en delen van België, Zwitserland en Italië, met meer dan honderd miljoen moedertaalsprekers, maar ook de belangrijkste tweede taal van heel Centraal-Europa.

Het zijn echter niet alleen economische motieven die een reden kunnen vormen om je te bekwamen in het Duits. Je kunt nauwelijks een boek lezen over filosofie, beeldende kunst, literatuur, klassieke muziek of cultuurgeschiedenis zonder met Duits geconfronteerd te worden. En wat is er nu mooier om de bronnen van onze cultuur en ons denken in de oorspronkelijke taal te lezen! Kortom, er zijn heel wat redenen waarom je goed Duits zou willen leren.

Hoe ziet het vak Duits eruit op het Sint-Oelbertgymnasium?
Je start in klas 2 met het eerste leerjaar. We gebruiken de methode ‘Na klar!’ van Uitgeverij Malmberg. Na zes weken Duits lezen leerlingen al hun eerste boekje, zonder woordenboek! In de klassen 2 en 3 ligt de nadruk op de verwerving van een grammaticale basis. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan luistervaardigheid, spreekvaardigheid en leesvaardigheid. In klas 2 wordt, in samenwerking met de sectie Klassieke Talen, een bezoekje gebracht aan Duitsland, Xanten, waar een Romeinse stad is opgegraven.

In klas 4 is de mogelijkheid om Duits te kiezen. We herhalen de basisvaardigheden uit de onderbouw en bouwen deze verder uit. We lezen samen een goed boek uit de Duitstalige jeugdliteratuur en leerlingen lezen ook zelfstandig een boek. In het voorjaar bezoeken we de stad Aken, met de Dom, de Schatzkammer en Museum Ludwig, en maken een stadswandeling waarbij spreekopdrachten worden uitgevoerd. Gedurende het jaar kijken leerlingen naar verschillende soorten televisieprogramma’s, waarvan verslagen worden gemaakt. En in de les kijken we naar een paar films die je beslist gezien moet hebben.

In de klassen 5 en 6 bereiden we ons voor op het eindexamen. We besteden veel aandacht aan literatuur- en cultuurgeschiedenis, zoals het een gymnasium betaamt, vanaf de middeleeuwen tot heden. En we lezen een achttal literaire boeken. Soms bezoeken we samen een toneelvoorstelling. Al jaren ligt het gemiddelde eindexamencijfer boven het landelijk gemiddelde, en dat is – het bovenstaande in ogenschouw genomen hebbende – eigenlijk heel logisch…

Extra uitdaging nodig?

Goethe Duits

Duits is de taal van maar liefst meer dan 100 miljoen moedertaalsprekers in Midden-Europa. Bovendien is het de taal van Nederlands grootste buurland en belangrijkste handelspartner. Er is dus veel voor te zeggen om een extra inspanning te doen om goed Duits te leren. Het is vaak een pré op je curriculum vitae en kan bij een sollicitatie net het verschil maken.

Onderwijs op maat is een van de speerpunten van het onderwijs aan het Sint-Oelbertgymnasium. We willen leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere pakket ook meer aanbieden. Daarom bestaat de mogelijkheid in klas 3, naast versterkt Engels (Cambridge), ook versterkt Duits (Goethe) te kiezen. De leerlingen komen dan in een apart cluster waarin ze één uur per week extra les krijgen, waarbij Duits de voertaal is. Goethe Duits leidt aan het  einde van klas 3 op tot een officieel Duits examen op A2-niveau. Dat is een objectieve maatstaf binnen het zogenaamde Europese Referentie Kader  (ERK) waar het gaat om lezen, luisteren, spreken en schrijven. Het examen wordt georganiseerd door het Goethe Institut. Het Goethe Institut is het culturele visitekaartje van de Bondsrepubliek Duitsland in het buitenland. Het is genoemd naar de bekendste schrijver uit het Duitse taalgebied en zet zich in voor de Duitse taal en cultuur.

Bij voldoende belangstelling creëren we de mogelijkheid om door te stromen naar het examen op B2-niveau in klas 5 en voor excellente leerlingen naar het examen op C1-niveau in klas 6.