Economie

Bij economie komen allerlei keuzes (en hun gevolgen) aan de orde die je in het dagelijks leven moet maken:

 • Wat zijn de gevolgen als ik later niet ga studeren maar ga werken?
 • Ga ik na het behalen van mijn diploma verder studeren of meteen werken?
 • Hoe zit het met het betalen van belasting?
 • Wie betaalt de schade als je een bal door een raam trapt?
 • Welke regels gelden er als je ergens gaat werken?
 • Waar moet je op letten als je dingen koopt?

Bij economie komt ook wiskunde ter sprake:

 • Oplossen van “gewone” berekeningen;
 • Oplossen van lineaire vergelijkingen;
 • Tekenen van grafieken.

Voorbeeld: Verzekeren
 

Vragen die in dit voorbeeld bij economie aan bod komen zijn:

 • Waarom verzekeren mensen zich wel of niet voor bepaalde zaken?
 • Hoe wordt de premie van een verzekering bepaald?
 • Wie wil een verzekeraar graag als klant en wie niet?

Economie in klas 4:

 • Als je kiest voor ALFA zit economie verplicht in het profielstroomdeel (2 uur per week);
 • Als je kiest voor BETA zit economie in het keuzedeel (2 uur per week).

Economie in klas 5 en 6:

 • Als je kiest voor een E&M profiel (Economie & Maatschappij) is economie een verplicht profielvak (3 uur per de week);
 • Als je kiest voor een N&G (Natuur & Gezondheid) of N&T (Natuur & Techniek) is economie een keuzevak (3 uur per de week);
 • Als je kiest voor een C&M profiel (Cultuur & Maatschappij) heb je nooit economie.