Geschiedenis

Wie wil er niet kennis maken met mensen uit andere tijden en andere culturen? Met geschiedenis op het Oelbert kan dat! De lessen gaan vaak over beroemde of juist heel verrassende personen. Wat deden ze? Waar waren ze bang voor? Waar geloofden ze in? En waarom? Films, boeken, muziek en verhalen helpen ons een beeld van hen te vormen. Op het Oelbert is geschiedenis een belangrijk vak. Je leert er alles wat met cultuur en beschaving te maken heeft: economie, godsdienst, kunst, politiek, filosofie en maatschappij. Je leert het antwoord op uiteenlopende vragen: Waarom zijn er zoveel verschillende landen? Wat kunnen mensen bereiken als ze zich ergens voor inzetten? Hoe gaan verschillende bevolkingsgroepen met elkaar om? Welke regeringsvorm zou je zelf kiezen en waarom? Wat is recht en wat is onrecht? Wat is de rol van religie in de samenleving? En wat heeft macht daarmee te maken? En nog veel meer…

Toepassen van kennis
Natuurlijk wil je graag zoveel mogelijk feiten kennen. Wij helpen je daar graag bij. Maar uiteindelijk is het niet het belangrijkste dat je veel feitjes uit je hoofd kent, maar wat jij ermee kunt doen. Zelf dingen uitzoeken, verbanden leggen en conclusies trekken. Daarbij moet je steeds kennis en inzicht met elkaar combineren. Door het bedenken van antwoorden bij moeilijke vragen, ontwikkel je steeds meer begrip voor geschiedenis en de wereld om ons heen.

Onderzoek
Niet alles wat je van de geschiedenis denkt te weten, is waar. Op het Oelbert leer je kritisch omgaan met alle informatie die op je afkomt. Op de televisie geven veel mensen hun mening ergens over. Dat beeld is lang niet altijd volledig. Soms zijn mensen ook oneerlijk. Hoe zit het werkelijk? Om daar achter te komen moet je zelf op onderzoek uit. Bij ons krijg je de kans om originele documenten te bestuderen en zul je dingen ontdekken, die je niet voor mogelijk had gehouden. Om verder te komen moet je wel durven vragen te stellen en je kunnen inleven in andere mensen. Zo leer je ook je eigen mening te vormen over allerlei onderwerpen. Maar pas op: hoe goed kun jij je mening onderbouwen met argumenten?

De Oelbert-methode

  • Je werkt met een compendium (samenvatting van de gehele geschiedenis). Daardoor ben je al vanaf klas 1 bezig met eindexamenstof!
  • Je krijgt bijzondere onderwerpen, zoals de cultuur van Kelten en Germanen, de Vikingen, Peter de Grote en het Russische tsarenrijk, de geschiedenis van Amerika.
  • Je krijgt veel praktische opdrachten, waarbij je alleen of in groepjes allerlei dingen zelf uitzoekt
  • natuurlijk met hulp en begeleiding van je vakdocent.
  • Door de speciale aanpak krijg je voor geschiedenis vaak geen huiswerk op. De proefwerken zijn geen meesterproeven, maar een toets van je basiskennis.