Grieks

Afbeelding Grieks

Waarom Grieks?
* De bouwstijl van de Grieken tref je nog steeds overal aan. Griekse bouwwerken tref je in feite alleen maar aan in Zuid-Italië, Turkije en Griekenland, maar de Romeinen beschouwden de Griekse cultuur als van een hoger niveau dan die van henzelf en importeerden en kopieerden er lustig op los, zoals nog steeds gebeurt.

* Veel Griekse woorden worden gebruikt in de wetenschap, maar ook in de dagelijkse taal kun je Grieks herkennen: auto, telefoon, televisie, psycholoog etc.

* De Grieken hebben ontzettend veel bijgedragen aan de wetenschap: filosofie, wiskunde, astronomie, geneeskunst, literatuur etc. Iedereen kent toch wel de stelling van Pythagoras, de filosoof Plato of het bad van Archimedes?

* Ontzettend veel Griekse mythen zijn (soms via het Latijn) doorgedrongen in de West-Europese kunst

* Het vertalen van Grieks scherpt het analytisch vermogen.

Daarom dus Grieks!
Hoe pakken we dit hier op school aan?
In de eerste klas krijg je na de kerstvakantie tijdens de lessen Latijn een inleiding in het Grieks. Je leert dan de Griekse letters lezen en schrijven en je krijgt al een indruk van de Griekse taal.

In de tweede klas en derde klas krijg je 3 uur Grieks, waarbij de grammaticakennis wordt verdiept, en een basisvocabularium opgebouwd. Ruime aandacht is er voor het aanleren van vertaalstrategieën. Tegelijkertijd worden vele Griekse verhalen en de Griekse geschiedenis behandeld. Aan het eind van de derde klas kies je voor Grieks en/of Latijn in de bovenbouw.

In de vierde klas krijg je 4 uur Grieks. In deze klas wordt de grammatica afgerond en een start gemaakt met het lezen van originele teksten van beroemde Griekse auteurs, zoals Loukianos. Extra aandacht voor de cultuur is er bij het vak KCV (zie daar). Omdat het vak KCV in blokken wordt gegeven, krijg je in de praktijk 5 uur Grieks en om de vijf à zes weken een week met 5 uur KCV.

In de vijfde klas krijg je, net als in de vierde, 4 uur Grieks. De moeilijkere Griekse schrijvers komen nu aan bod, zoals Homeros of Euripides. De nadruk ligt op het vertalen van hun teksten, maar ook tekstbegrip en kennis van stijlkenmerken worden getoetst. Extra aandacht voor de cultuur is er bij het vak KCV (zie daar). Bovendien is er als hoogtepunt de reis naar Griekenland (of Rome).

In de zesde klas werk je voor het eindexamen. De overheid heeft een schrijver aangewezen, die bestudeerd moet worden aan de hand van Griekse en Nederlandse teksten. Ook komen dan zijn leven, de tijd waarin hij leefde en zijn ideeën uitgebreid aan de orde.

Meer weten? Kijk op http://oudheid.nl/