KCV

Afbeelding KCVKlassieke Culturele Vorming (KCV)

In de bovenbouw wordt de klassieke cultuur niet (uitsluitend) meer via de lessen Latijn en Grieks besproken, maar tijdens de les KCV (1 uur per week). Om de lessen zo goed mogelijk te kunnen benutten hebben wij ervoor gekozen om dat in blokken te doen, dat wil zeggen dat je om de vijf tot zes weken een week geen Latijn en/of Grieks volgt, maar dan de opgespaarde uren KCV krijgt.

Heel veel onderwerpen passeren dan de revue, zoals Griekse kunst, Romeinse architectuur, maar ook filosofie, toneel, etc.

Ook gaan we geregeld naar theatervoorstellingen, bijvoorbeeld naar de uitvoering van een klassieke tragedie.
Bij dit vak hoort ook een aantal praktische opdrachten (PO), die op verschillende manieren uitgevoerd kunnen worden: Eén van de mooiste PO’s is het maken van een bespreking van een klassiek gebouw met een presentatie daarvan ter plekke tijdens de klassieke reis in de vijfde klas.

KCV wordt ook getoetst met schoolexamens (SE’s), maar het wordt niet afgesloten met een landelijk eindexamen.