Latijn

Afbeelding Latijn

Waarom Latijn?
* Overal in Europa hebben de Romeinen tastbare sporen achtergelaten, zoals in Nederland onder andere de thermen van Heerlen.

* De romaanse talen hebben veel invloed ondergaan van het Latijn, maar ook het Nederlands kent aardig wat woorden van Latijnse oorsprong, zoals mobiel, kasteel, keizer etc…

* Het vertalen van Latijn scherpt het analytisch vermogen.

* Tot voor kort was Latijn de taal van de wetenschap

* De Romeinen hebben veel bijgedragen aan de wetenschap; zo is ons rechtssysteem gebaseerd op het
Romeins recht.

* Vele Romeinse helden hebben hun weg gevonden in de kunst en literatuur.

Daarom dus Latijn!
Hoe pakken we dit hier op school aan?
In de eerste klas krijg je 2 uur Latijn. Je leert al de basis van het Latijn, en komt in contact met de leefwereld van de Romeinen.

In de tweede en derde klas krijg je 3 uur Latijn, waarbij de grammaticakennis wordt verdiept en een basisvocabularium opgebouwd. Ruime aandacht is er voor het aanleren van vertaalstrategieën. Tegelijkertijd worden vele Romeinse verhalen en de geschiedenis van hen behandeld. In de tweede klas is er ook een excursie naar het archeologisch park in Xanten, een voormalige Romeinse stad. Aan het eind van de derde klas kies je voor Latijn en/of Grieks in de bovenbouw.

In de vierde klas krijg je 4 uur Latijn. In deze klas wordt de grammatica afgerond en een start gemaakt met het lezen van originele teksten van beroemde Latijnse auteurs, zoals Caesar. Omdat het vak KCV in blokken wordt gegeven, krijg je in de praktijk 5 uur Latijn en om de vijf à zes weken een week met 5 uur KCV.

In de vijfde klas krijg je, net als in de vierde, 4 uur Latijn. De moeilijkere Latijnse schrijvers komen nu aan bod. De nadruk ligt op het vertalen van hun teksten, maar er is ook aandacht voor de auteur zelf, de tijdsperiode, tekstbegrip en de kennis van de genre- en stijlkenmerken. Tijdens KCV (zie daar) gaat de aandacht uit naar nog meer aspecten van de Latijnse (en Griekse) cultuur. Bovendien is er als hoogtepunt de reis naar Rome (of Griekenland).

In de zesde klas werk je voor het eindexamen. De overheid heeft een schrijver aangewezen, die bestudeerd moet worden aan de hand van Latijnse en Nederlandse teksten. Ook komen dan zijn leven, de tijd waarin hij leefde en zijn ideeën uitgebreid aan de orde.

Meer weten? Kijk op http://oudheid.nl/