Natuurkunde

De parachutesprong van Felix Baumgartner, de ontdekking van het Higgsdeeltje, twijfel aan de waarheid van de relativiteitstheorie van Einstein, of een bezoek aan het ziekenhuis waarbij een röntgenfoto of MRI-scan gemaakt is, dit zijn enkele voorbeelden waarbij ervaringen van leerlingen uit het dagelijks leven gekoppeld worden aan de lesstof van de natuurkunde.

Vanaf het allereerste begin in klas 2 gaan we hierop kwalitatief of kwantitatief in.
In de onderbouw laten we leerlingen kennismaken, zowel theoretisch als praktisch, met de basisbegrippen uit de warmteleer, elektriciteit, optica, geluid en molecuulbouw. Hierbij krijgen leerlingen nadrukkelijk te maken met diepgang om een goede keuze te maken voor de bovenbouw.

In de bovenbouw krijgen leerlingen te maken met uitdieping van die onderwerpen om ze vervolgens kennis te laten maken met bouwstenen van de moderne elektronica, atoom- en kernfysica, trillingen, golven en elektromagnetisme. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het toepassen van wiskundige en taalkundige vaardigheden om leerlingen daarbij zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vervolgonderwijs.