Goed in je vel zitten
Oelbert - Goed in je vel zitten
We vinden het belangrijk dat je goed in je vel zit. We helpen je om het zelfvertrouwen te ontwikkelen om nieuwe dingen te durven doen. In de kernlessen leer je om iets over jezelf te vertellen, praat je met anderen over je sterke en zwakke kanten en leer je jezelf te uiten. Je werkt samen met je klas aan een positieve sfeer waardoor iedereen een plaats in de groep krijgt. Met je mentor bespreek je wat jíj nodig hebt om je op je gemak en thuis te voelen. Op het Oelbert mag je zijn wie je bent! lees meer lees meer
Coaching
Oelbert - Coaching
In de kernlessen geven de docenten je regelmatig aan welke leerdoelen je al beheerst en welk onderdeel je nog moet leren of verbeteren. Zij coachen je om zo efficiënt mogelijk te werken. lees meer lees meer
Vaardigheden
Oelbert - Vaardigheden
Om makkelijk en goed te kunnen leren heb je vaardigheden nodig. Maar ook om te kunnen slagen in je vervolgstudie en je toekomstige carrière zijn vaardigheden onmisbaar. Een student geneeskunde zal zowel details goed moeten kunnen onthouden als informatie kunnen analyseren. Een manager van een supermarkt zal zowel goed problemen moeten kunnen oplossen als een planning voor zijn personeel maken. lees meer lees meer
Kiezen
Oelbert - Kiezen
Elke dag zijn er naast kernlessen ook keuzelessen. Je gaat samen met je mentor bekijken welke keuzelessen je gaat volgen: extra verrijking of extra ondersteuning. Zo krijg je in een veilige omgeving precies wat je nodig hebt om te kunnen groeien en met plezier naar school te gaan! lees meer lees meer

Hoewel het aantal Corona-besmettingen in Nederland toeneemt, gaat het bij ons op school nog heel goed. Dit is mede te danken aan de maatregelen waar wij ons aan houden. Deze maatregelen hebben echter ook tot gevolg dat sommige leerlingen preventief thuis moeten blijven. Wat zijn de maatregelen en hoe gaan wij om met leerlingen die niet op school mogen komen?

  • Leerlingen en docenten houden 1,5 m afstand van elkaar, terwijl leerlingen dat onderling niet hoeven te doen.
  • Voor elk van de lokalen en bij de ingang van de school is er desinfectiemiddel en het wordt sterk aangeraden om dat te gebruiken aan het begin van elk lesuur.
  • Aangezien water en zeep een beter effect hebben op het voorkomen van besmettingen, wordt het gebruik daarvan geadviseerd boven het desinfectiemiddel. Handen wassen doe je zo.
  • Leerlingen en medewerkers die Corona-achtige symptomen vertonen, blijven thuis. Bij twijfel, maak dan gebruik van de Beslisboom.
  • Leerlingen die thuis moeten blijven en niet te ziek zijn, kunnen de lessen bijwonen via TEAMS. Ze maken daarvoor afspraken met een buddy in de klas.
  • Leerlingen komen zo min als mogelijk met het openbaar vervoer naar school.
  • Voor en na de pauze is er een aparte bel voor leerlingen en docenten, zodat zij elkaar zo min als mogelijk tijdens de drukte tegenkomen.
  • Gesprekken tussen ouders en docenten vinden zoveel als mogelijk online plaats.
  • Bezoekers van de school melden zich aan bij de receptie en vullen een formulier in voor de registratie van contactgegevens bron- en contactonderzoek.
  • Meerdaagse excursies zijn voor 2020 afgelast.

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Het Sint-Oelbertgymnasium is een categoriaal gymnasium.

Dat betekent dat iedereen examen doet in een klassieke taal en toewerkt naar het gymnasiumdiploma.

Je volgt bij ons in de onderbouw de vakken Latijn en Grieks. Bij het vertalen van deze klassieke vakken leer je een zin en een tekst stap voor stap kennen. Je oefent daarbij logisch redeneren. Dat helpt je bij de andere talen en zelfs bij wiskunde, natuurkunde en biologie. Je leert over het leven van de Grieken en Romeinen en maakt kennis met mooie oude verhalen. Je ontdekt zelfs hoeveel gewoontes, overtuigingen en waarden je nú in het dagelijks leven nog steeds tegenkomt en hoe alles met elkaar samenhangt.

Durf te denken

durf te denken

Durf te denken
Non scholae, sed vitae discimus. Ja, dat is gelijk Latijn! De oude Romeinen leerden ons namelijk al een wijze les: je leert niet voor de school, maar voor het leven. lees meer
Durf te dromen

durf te dromen

Durf te dromen
De wereld verandert supersnel. Wat we nu normaal vinden – je scrolt door Tiktok en betaalt met Euro’s – bestaat over tien jaar misschien niet meer. lees meer
Durf te doen

durf te doen

Durf te doen
Het Oelbert is geen grote school en heeft vooral een fijne sfeer. We vinden het belangrijk om niet alleen dingen te leren maar ook dingen te doen. lees meer

Sint-Oelbertgymnasium: Kern en keuzelessen

Ben je op zoek naar een manier om méér te leren en jezelf uit te dagen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres want je volgt bij ons een kern- en keuzeprogramma! De kernlessen bieden een sterke basis van uitdagende leeractiviteiten. We combineren het aanleren van kennis met het stap voor stap aanleren van studievaardigheden en leerstrategieën.

Lees meer