Focus on You

Het Oelbert is een kleine en fijne school. Iedereen kent iedereen. Ook jij zal je snel thuis voelen op het Oelbert. Al tijdens de introductie maak je nieuwe vrienden. Je mentor heeft extra aandacht voor je. Je wordt geholpen als dat nodig is en extra uitgedaagd als je dat wenst.

Lees meer

Oelbert Masters

Op het Oelbert kun je veel kiezen. Wat past bij jou? Is het de Wiskunde Olympiade, fotoshoppen, potjes-latijn, jongleren, breien of iets heel anders? Iedere leerling , dus ook jij, mag twee keer per jaar een masterclass kiezen uit een breed aanbod.

Lees meer

Cross the Border

Op het Oelbert verleg je je grenzen. Je bezoekt musea in Nederland en daarbuiten. In klas 2 ga je naar Londen, in klas 3 hiken in de Ardennen, in klas 4 onderzoek doen in het Geuldal en in klas 5 maak je een fantastische klassieke reis naar Rome of Griekenland. Als dat niet uitdagend grensverleggend is?

Lees meer

Science & Research

Onderzoek, experimenteren, analyseren ……… als nieuwsgierige leerling spreekt je dat zeker aan. Op het Oelbert hebben we veel mogelijkheden om je ook op dit gebied uit te dagen. Ons Science lab, Six Sigma en de Bètaplus projecten stimuleren je een onderzoekende houding te ontwikkelen.

Lees meer

Sport Lab

Een gezonde geest in een gezond lichaam, zei Juvenalis. Wie wil dat niet? Sport is een belangrijk onderdeel in je rooster. Naast de gymlessen bieden we je nog veel meer aan: sportieve clinics en niet te vergeten Scoolsport op vrijdagmiddag. Geen beter begin van je weekend!

Lees meer

Art & Culture

Musiceren, toneel spelen, tekenen, schoolfeesten, Oelbert Festival en de Culturele Raad: te veel om op te noemen. Het bruist van de activiteiten op het Oelbert. Je kunt je talenten laten zien en verder ontplooien. Ook hier is er voor jou weer veel te kiezen.

Lees meer

De Voorsprongklas is bedoeld voor die leerlingen die qua intelligentie het gymnasium goed aan kunnen, maar nog over onvoldoende vaardigheden beschikken of sociaal-emotioneel nog niet ver genoeg zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs op een goede manier te kunnen maken.

De Voorsprongklas biedt leerlingen een stevige basis voor de rest van hun middelbare schoolcarrière, laat hen langzaam ingroeien in het uitgebreide verplichte curriculum van het gymnasium en biedt daarnaast de extra uitdaging die zij nodig hebben.

Omdat de basisschoolstof voor deze leerling niet uitdagend genoeg (meer) is, ontwikkelt de leerling niet de benodigde vaardigheden om ook in het voortgezet onderwijs succesvol te kunnen zijn. De Voorsprongklas zet in op de ontwikkeling van deze vaardigheden en spreidt het verplichte vakinhoudelijke programma over twee schooljaren. Daardoor blijft er tijd en ruimte over om deze vaardigheden te ontwikkelen en de cognitieve en creatieve uitdaging aan te gaan, die deze leerlingen zo nodig hebben.

Tot de doelgroep voor de Voorsprongklas behoren kinderen van wie de verwachte aansluitingsproblemen met name gerelateerd zijn aan hun meer dan gemiddelde intelligentie en niet aan een andere oorzaak, zoals bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum.

Samengevat zijn deze kinderen eigenlijk al een maatje te groot voor het basisonderwijs, maar nog een maatje te klein voor het vervolgonderwijs.

Het Oelbert ziet het als haar opdracht en morele plicht om deze leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling zodat zij succesvol de gymnasiumopleiding kunnen doorlopen.

Het ingroeimodel
Het ingroeimodel houdt in dat de leerstof van klas 1 verdeeld is over twee leerjaren, waarbij de studielast geleidelijk toeneemt. Naast een gedeelte van het reguliere programma van klas 1 bieden we extra uitdagende leerstof aan en ondersteuning op het gebied van onder andere plannen, organiseren, doorzetten, concentreren en ‘leren leren’. Tenslotte werken we aan het wegnemen van blokkades die de meer dan gemiddeld intelligente kinderen kunnen tegenkomen, zoals een fixed mindset, perfectionisme of faalangst. Zo neemt zowel de studielast als het zelfsturend vermogen van de leerling geleidelijk toe.

Doelen
Onderstaande doelen zijn algemeen geformuleerd, maar moeten altijd vertaald worden naar de individuele situatie van het kind: elk kind heeft immers zijn eigen leer- en ondersteuningsbehoefte. We streven ernaar dat een leerling aan het einde van de voorsprongklas:

 • zijn of haar executieve vaardigheden en studievaardigheden dusdanig heeft ontwikkeld dat de leerling voldoende is uitgerust om de rest van de middelbare schoolcarrière succesvol te doorlopen;
 • zich sociaal-emotioneel heeft ontwikkeld, zich prettig en zeker voelt in de middelbare schoolomgeving en onder andere succesvol kan samenwerken.

Kenmerken
De leerlingen die in aanmerking komen voor de Voorsprongklas laten zich in ieder geval omschrijven door de volgende kenmerken.

 • De leerling heeft aantoonbare vwo-potentie;
 • wordt op de basisschool niet meer voldoende uitgedaagd;
 • is sociaal-emotioneel mogelijk nog niet volledig toe aan het voortgezet onderwijs;
 • mist executieve functies en studievaardigheden die nodig zijn om de middelbare school succesvol te doorlopen.

Leerlingen van de Voorsprongklas volgen een gedeelte van de  lessen uit klas 1. De Voorsprongleerlingen, die door speciaal daarvoor getrainde talentbegeleiders worden ondersteund, onder andere bij het ontwikkelen van executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling, ontvangen in de overige uren begeleiding op maat.

Meer info? Mail dan naar voorsprong@oelbert.nl .

Voorbeeld lessentabel

In dit artikel leest u meer over de ervaringen van een leerling die deelneemt aan de voorsprongklas.

De voorsprongklas is een van de vele initiatieven de het Sint-Oelbertgymnasium de afgelopen jaren heeft genomen, in het kader van het lidmaatschap Begaafdheidsprofielscholen,  om het onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen zoveel als mogelijk op maat aan te bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.begaafdheidsprofielscholen.nl

Procedure aanname voorsprongklas

 1. Als ouders en/of basisschool vóór de Kerstvakantie contact opnemen met het Oelbert gaat het Oelbert in gesprek met ouders en eventueel met de basisschool. Het Oelbert geeft daarbij een globale indicatie of een vooraanmelding ná kerst enige kans op plaatsing heeft.
 2. Elke ouder die tussen kerst en de officiële aanmelding in maart contact opneemt komt in de vóóraanmeldingsprocedure.
 3. We plaatsen de leerlingen van de vóóraanmeldingsprocedure op volgorde van “aanmelding” op de voorranglijst.
 4. Het Oelbert neemt de aanmeldingen op de voorranglijst in behandeling door het eventueel aanwezige intelligentieonderzoek te bestuderen en het advies van de basisschool in te winnen. Bij twijfel consulteren zij, na toestemming van de ouders, een orthopedagoog.
 5. De aannamecommissie van het Sint-Oelbertgymnasium komt elke 4 weken bij elkaar en neemt op deze basis een beslissing of een leerling plaatsbaar is. Als een leerling plaatsbaar is, garandeert het Oelbert de aanname in de maand mei.
 6. Zodra er 16 garanties op een aanname zijn uitgegeven ontstaat er een wachtlijst.
 7. Het Sint-Oelbertgymnasium start een tweede voorsprongklas als de wachtlijst uit meer dan 8 leerlingen bestaat.

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Kom kijken en meedoen op het Oelbert!

Pre-Gymnasium College

Voor groep 8

Voorlichtingsavonden

8, 10, 15 en 17 november

Open Avond

10 februari (o.v.)

Aanmelden

7 en 9 maart

Sint-Oelbertgymnasium

Er gebeurt veel op het Oelbert. Wij bieden een sterk gymnasiaal kernprogramma aan, met daaromheen een flexibele schil vol met keuzemogelijkheden voor extra begeleiding en/of voor extra uitdaging.