Goed in je vel zitten
Oelbert - Goed in je vel zitten
We vinden het belangrijk dat je goed in je vel zit. We helpen je om het zelfvertrouwen te ontwikkelen om nieuwe dingen te durven doen. In de kernlessen leer je om iets over jezelf te vertellen, praat je met anderen over je sterke en zwakke kanten en leer je jezelf te uiten. Je werkt samen met je klas aan een positieve sfeer waardoor iedereen een plaats in de groep krijgt. Met je mentor bespreek je wat jíj nodig hebt om je op je gemak en thuis te voelen. Op het Oelbert mag je zijn wie je bent! lees meer lees meer
Coaching
Oelbert - Coaching
In de kernlessen geven de docenten je regelmatig aan welke leerdoelen je al beheerst en welk onderdeel je nog moet leren of verbeteren. Zij coachen je om zo efficiënt mogelijk te werken. lees meer lees meer
Vaardigheden
Oelbert - Vaardigheden
Om makkelijk en goed te kunnen leren heb je vaardigheden nodig. Maar ook om te kunnen slagen in je vervolgstudie en je toekomstige carrière zijn vaardigheden onmisbaar. Een student geneeskunde zal zowel details goed moeten kunnen onthouden als informatie kunnen analyseren. Een manager van een supermarkt zal zowel goed problemen moeten kunnen oplossen als een planning voor zijn personeel maken. lees meer lees meer
Kiezen
Oelbert - Kiezen
Elke dag zijn er naast kernlessen ook keuzelessen. Je gaat samen met je mentor bekijken welke keuzelessen je gaat volgen: extra verrijking of extra ondersteuning. Zo krijg je in een veilige omgeving precies wat je nodig hebt om te kunnen groeien en met plezier naar school te gaan! lees meer lees meer

De Voorsprongklas is bedoeld voor die leerlingen die qua intelligentie het gymnasium goed aan kunnen, maar nog over onvoldoende vaardigheden beschikken of sociaal-emotioneel nog niet ver genoeg zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs op een goede manier te kunnen maken.

De Voorsprongklas biedt leerlingen een stevige basis voor de rest van hun middelbare schoolcarrière, laat hen langzaam ingroeien in het uitgebreide verplichte curriculum van het gymnasium en biedt daarnaast de extra uitdaging die zij nodig hebben.

Omdat de basisschoolstof voor deze leerling niet uitdagend genoeg (meer) is, ontwikkelt de leerling niet de benodigde vaardigheden om ook in het voortgezet onderwijs succesvol te kunnen zijn. De Voorsprongklas zet in op de ontwikkeling van deze vaardigheden en spreidt het verplichte vakinhoudelijke programma over twee schooljaren. Daardoor blijft er tijd en ruimte over om deze vaardigheden te ontwikkelen en de cognitieve en creatieve uitdaging aan te gaan, die deze leerlingen zo nodig hebben.

Tot de doelgroep voor de Voorsprongklas behoren kinderen van wie de verwachte aansluitingsproblemen met name gerelateerd zijn aan hun meer dan gemiddelde intelligentie en niet aan een andere oorzaak, zoals bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum.

Samengevat zijn deze kinderen eigenlijk al een maatje te groot voor het basisonderwijs, maar nog een maatje te klein voor het vervolgonderwijs.

Het Oelbert ziet het als haar opdracht en morele plicht om deze leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling zodat zij succesvol de gymnasiumopleiding kunnen doorlopen.

Het ingroeimodel
Het ingroeimodel houdt in dat de leerstof van klas 1 verdeeld is over twee leerjaren, waarbij de studielast geleidelijk toeneemt. Naast een gedeelte van het reguliere programma van klas 1 bieden we extra uitdagende leerstof aan en ondersteuning op het gebied van onder andere plannen, organiseren, doorzetten, concentreren en ‘leren leren’. Tenslotte werken we aan het wegnemen van blokkades die de meer dan gemiddeld intelligente kinderen kunnen tegenkomen, zoals een fixed mindset, perfectionisme of faalangst. Zo neemt zowel de studielast als het zelfsturend vermogen van de leerling geleidelijk toe.

Doelen
Onderstaande doelen zijn algemeen geformuleerd, maar moeten altijd vertaald worden naar de individuele situatie van het kind: elk kind heeft immers zijn eigen leer- en ondersteuningsbehoefte. We streven ernaar dat een leerling aan het einde van de voorsprongklas:

 • zijn of haar executieve vaardigheden en studievaardigheden dusdanig heeft ontwikkeld dat de leerling voldoende is uitgerust om de rest van de middelbare schoolcarrière succesvol te doorlopen;
 • zich sociaal-emotioneel heeft ontwikkeld, zich prettig en zeker voelt in de middelbare schoolomgeving en onder andere succesvol kan samenwerken.

Kenmerken
De leerlingen die in aanmerking komen voor de Voorsprongklas laten zich in ieder geval omschrijven door de volgende kenmerken.

 • De leerling heeft aantoonbare vwo-potentie;
 • wordt op de basisschool niet meer voldoende uitgedaagd;
 • is sociaal-emotioneel mogelijk nog niet volledig toe aan het voortgezet onderwijs;
 • mist executieve functies en studievaardigheden die nodig zijn om de middelbare school succesvol te doorlopen.

Leerlingen van de Voorsprongklas volgen een gedeelte van de  lessen uit klas 1. De Voorsprongleerlingen, die door speciaal daarvoor getrainde talentbegeleiders worden ondersteund, onder andere bij het ontwikkelen van executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling, ontvangen in de overige uren begeleiding op maat. Een overzicht van alle lessen vindt u in de lessentabel

Meer info? Mail dan naar voorsprong@oelbert.nl .

In dit artikel leest u meer over de ervaringen van een leerling die deelneemt aan de voorsprongklas.

De voorsprongklas is een van de vele initiatieven de het Sint-Oelbertgymnasium de afgelopen jaren heeft genomen, in het kader van het lidmaatschap Begaafdheidsprofielscholen,  om het onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen zoveel als mogelijk op maat aan te bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.begaafdheidsprofielscholen.nl

Procedure aanname voorsprongklas

 1. Als ouders en/of basisschool vóór de Kerstvakantie contact opnemen met het Oelbert gaat het Oelbert in gesprek met ouders en eventueel met de basisschool. Het Oelbert geeft daarbij een globale indicatie of een vooraanmelding ná kerst enige kans op plaatsing heeft.
 2. Elke ouder die tussen kerst en de officiële aanmelding in maart contact opneemt komt in de vóóraanmeldingsprocedure.
 3. We plaatsen de leerlingen van de vóóraanmeldingsprocedure op volgorde van “aanmelding” op de voorranglijst.
 4. Het Oelbert neemt de aanmeldingen op de voorranglijst in behandeling door het eventueel aanwezige intelligentieonderzoek te bestuderen en het advies van de basisschool in te winnen. Bij twijfel consulteren zij, na toestemming van de ouders, een orthopedagoog.
 5. De aannamecommissie van het Sint-Oelbertgymnasium komt elke 4 weken bij elkaar en neemt op deze basis een beslissing of een leerling plaatsbaar is. Als een leerling plaatsbaar is, garandeert het Oelbert de aanname in de maand mei.
 6. Zodra er 16 garanties op een aanname zijn uitgegeven ontstaat er een wachtlijst.
 7. Het Sint-Oelbertgymnasium start een tweede voorsprongklas als de wachtlijst uit meer dan 8 leerlingen bestaat.

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Het Sint-Oelbertgymnasium is een categoriaal gymnasium.

Dat betekent dat iedereen examen doet in een klassieke taal en toewerkt naar het gymnasiumdiploma.

Je volgt bij ons in de onderbouw de vakken Latijn en Grieks. Bij het vertalen van deze klassieke vakken leer je een zin en een tekst stap voor stap kennen. Je oefent daarbij logisch redeneren. Dat helpt je bij de andere talen en zelfs bij wiskunde, natuurkunde en biologie. Je leert over het leven van de Grieken en Romeinen en maakt kennis met mooie oude verhalen. Je ontdekt zelfs hoeveel gewoontes, overtuigingen en waarden je nú in het dagelijks leven nog steeds tegenkomt en hoe alles met elkaar samenhangt.

Durf te denken

durf te denken

Durf te denken
Non scholae, sed vitae discimus. Ja, dat is gelijk Latijn! De oude Romeinen leerden ons namelijk al een wijze les: je leert niet voor de school, maar voor het leven. lees meer
Durf te dromen

durf te dromen

Durf te dromen
De wereld verandert supersnel. Wat we nu normaal vinden – je scrolt door Tiktok en betaalt met Euro’s – bestaat over tien jaar misschien niet meer. lees meer
Durf te doen

durf te doen

Durf te doen
Het Oelbert is geen grote school en heeft vooral een fijne sfeer. We vinden het belangrijk om niet alleen dingen te leren maar ook dingen te doen. lees meer

Kom kijken en meedoen op het Oelbert!

Pre-Gymnasium College

Voor groep 8

Open Avond

23 februari

Aanmelden

26 en 28 maart

Sint-Oelbertgymnasium: Kern en keuzelessen

Ben je op zoek naar een manier om méér te leren en jezelf uit te dagen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres want je volgt bij ons een kern- en keuzeprogramma! De kernlessen bieden een sterke basis van uitdagende leeractiviteiten. We combineren het aanleren van kennis met het stap voor stap aanleren van studievaardigheden en leerstrategieën.

Lees meer