Focus on You

Het Oelbert is een kleine en fijne school. Iedereen kent iedereen. Ook jij zal je snel thuis voelen op het Oelbert. Al tijdens de introductie maak je nieuwe vrienden. Je mentor heeft extra aandacht voor je. Je wordt geholpen als dat nodig is en extra uitgedaagd als je dat wenst.

Lees meer

Oelbert Masters

Op het Oelbert kun je veel kiezen. Wat past bij jou? Is het de Wiskunde Olympiade, fotoshoppen, potjes-latijn, jongleren, breien of iets heel anders? Iedere leerling , dus ook jij, mag twee keer per jaar een masterclass kiezen uit een breed aanbod.

Lees meer

Cross the Border

Op het Oelbert verleg je je grenzen. Je bezoekt musea in Nederland en daarbuiten. In klas 2 ga je naar Londen, in klas 3 hiken in de Ardennen, in klas 4 onderzoek doen in het Geuldal en in klas 5 maak je een fantastische klassieke reis naar Rome of Griekenland. Als dat niet uitdagend grensverleggend is?

Lees meer

Science & Research

Onderzoek, experimenteren, analyseren ……… als nieuwsgierige leerling spreekt je dat zeker aan. Op het Oelbert hebben we veel mogelijkheden om je ook op dit gebied uit te dagen. Ons Science lab, Six Sigma en de Bètaplus projecten stimuleren je een onderzoekende houding te ontwikkelen.

Lees meer

Sport Lab

Een gezonde geest in een gezond lichaam, zei Juvenalis. Wie wil dat niet? Sport is een belangrijk onderdeel in je rooster. Naast de gymlessen bieden we je nog veel meer aan: sportieve clinics en niet te vergeten Scoolsport op vrijdagmiddag. Geen beter begin van je weekend!

Lees meer

Art & Culture

Musiceren, toneel spelen, tekenen, schoolfeesten, Oelbert Festival en de Culturele Raad: te veel om op te noemen. Het bruist van de activiteiten op het Oelbert. Je kunt je talenten laten zien en verder ontplooien. Ook hier is er voor jou weer veel te kiezen.

Lees meer

Regulier lesrooster

08.25 – 09.10 uur 1e lesuur
09.10 – 09.55 uur 2e lesuur
09.55 – 10.15 uur PAUZE
10.15– 11.00 uur 3e lesuur
11.00 – 11.45 uur 4e lesuur
11.45 – 12.15 uur PAUZE BOVENBOUW
12.15 – 13.00 uur 5e lesuur BOVENBOUW
11.45 – 12.30 uur 5e lesuur ONDERBOUW
12.30 – 13.00 uur PAUZE ONDERBOUW
13.00 – 13.45 uur 6e lesuur
13.45 – 14.30 uur 7e lesuur
14.30 – 14.45 uur PAUZE
14.45 – 15.30 uur 8e lesuur
15.30 – 16.15 uur 9e lesuur
16.15 – 17.00 uur 10e lesuur


Verkort lesrooster

08.25 – 08.55 uur 1e lesuur
08.55 – 09.25 uur 2e lesuur
09.25 – 09.55 uur 3e lesuur
09.55 - 10.25 uur 4e lesuur
10.25 - 10.55 uur 5e lesuur
10.55 – 11.25 uur PAUZE ALLE KLASSEN
11.25 – 11.55 uur 6e lesuur
11.55 – 12.25 uur 7e lesuur
12.25 – 12.55 uur 8e lesuur
12.55 – 13.25 uur 9e lesuur
13.25 – 13.55 uur 10e lesuur

Vakantieplanning 2022-2023

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari
2e Paasdag: 10 april
Koningsdag: 27 april
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart 18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag: 29 mei
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus

Ziekmeldingen kunnen telefonisch via 0162-447474 of via receptie@oelbert.nl vóór aanvang van de lessen.

Ziekmelden via Magister
Ouders kunnen sinds vorig jaar maart de ziekmelding van hun zoon/dochter ook via het ouderaccount van Magister doorgeven. Wilt u met het volgende rekening houden?

  • Ziekmelden kan alleen voor één of twee hele dagen, maar bij een ziekmelding op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag.
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk; bij een ziekmelding op zondag kan die alleen gelden voor de maandag.
  • Voor langdurige absentie wegens ziekte verzoeken wij u de receptie te bellen of te mailen (receptie@oelbert.nl) .

Nota bene: andere absenties zoals bijvoorbeeld bezoek ortho, specialist, huisarts kunnen niet via Magister worden doorgegeven. Wij verzoeken u deze absenties van te voren bij voorkeur via de mail (receptie@oelbert.nl) en anders telefonisch door te geven. Officiële verlofverzoeken, zoals bijvoorbeeld familiejubilea en rijexamen dienen ruim van te voren bij de desbetreffende coördinator te worden voorgelegd.

Het ziekmelden via Magister gaat als volgt:

  1. U logt in met uw code als ouder.
  2. Kies 'Afwezigheid' en klik op 'Melden'.
  3. Selecteer de datum en voer desgewenst een opmerking is.
  4. Klik rechtsboven op 'versturen' en geef akkoord. Op dat moment is de ziekmelding verwerkt.
  5. U krijgt via de mail een bevestiging.

Een melding van verzuim van uw zoon/dochter voor een bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis, orthodontist e.d. kan telefonisch via 0162-447474, schriftelijk via de receptie of via receptie@oelbert.nl.

Voor verlof van een leerling gelden specifieke regels die zijn voorgeschreven in de Wet op de Leerplicht. Ouders dienen een verlof aanvraag in te dienen bij de leerlingcoördinator, de heer van Halteren.

Hoeveel lesuren wij per vak en per leerjaar aanbieden, vindt u in de lessentabel voor de onderbouw en de bovenbouw.

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Kom kijken en meedoen op het Oelbert!

Pre-Gymnasium College

Voor groep 8

Voorlichtingsavonden

8, 10, 15 en 17 november

Open Avond

10 februari

Aanmelden

7 en 9 maart

Sint-Oelbertgymnasium

Er gebeurt veel op het Oelbert. Wij bieden een sterk gymnasiaal kernprogramma aan, met daaromheen een flexibele schil vol met keuzemogelijkheden voor extra begeleiding en/of voor extra uitdaging.