Focus on You

Het Oelbert is een kleine en fijne school. Iedereen kent iedereen. Ook jij zal je snel thuis voelen op het Oelbert. Al tijdens de introductie maak je nieuwe vrienden. Je mentor heeft extra aandacht voor je. Je wordt geholpen als dat nodig is en extra uitgedaagd als je dat wenst.

Lees meer

Oelbert Masters

Op het Oelbert kun je veel kiezen. Wat past bij jou? Is het de Wiskunde Olympiade, fotoshoppen, potjes-latijn, jongleren, breien of iets heel anders? Iedere leerling , dus ook jij, mag twee keer per jaar een masterclass kiezen uit een breed aanbod.

Lees meer

Cross the Border

Op het Oelbert verleg je je grenzen. Je bezoekt musea in Nederland en daarbuiten. In klas 2 ga je naar Londen, in klas 3 hiken in de Ardennen, in klas 4 onderzoek doen in het Geuldal en in klas 5 maak je een fantastische klassieke reis naar Rome of Griekenland. Als dat niet uitdagend grensverleggend is?

Lees meer

Science & Research

Onderzoek, experimenteren, analyseren ……… als nieuwsgierige leerling spreekt je dat zeker aan. Op het Oelbert hebben we veel mogelijkheden om je ook op dit gebied uit te dagen. Ons Science lab, Six Sigma en de Bètaplus projecten stimuleren je een onderzoekende houding te ontwikkelen.

Lees meer

Sport Lab

Een gezonde geest in een gezond lichaam, zei Juvenalis. Wie wil dat niet? Sport is een belangrijk onderdeel in je rooster. Naast de gymlessen bieden we je nog veel meer aan: sportieve clinics en niet te vergeten Scoolsport op vrijdagmiddag. Geen beter begin van je weekend!

Lees meer

Art & Culture

Musiceren, toneel spelen, tekenen, schoolfeesten, Oelbert Festival en de Culturele Raad: te veel om op te noemen. Het bruist van de activiteiten op het Oelbert. Je kunt je talenten laten zien en verder ontplooien. Ook hier is er voor jou weer veel te kiezen.

Lees meer

Centrale aanmelding
Leerlingen worden op 10 of 12 maart 2020 tussen 16.00 en 20.00 uur rechtstreeks op de school van hun keuze aangemeld via een formulier dat de basisschool op verzoek van het voortgezet onderwijs aan de leerlingen heeft verstrekt. Eventueel is het formulier ook te verkrijgen op de aanmeldingsavonden zelf. De Commissie van Toelating neemt in maart en april contact op met de basisschool, voert daar gesprekken, beoordeelt alle gegevens en neemt vervolgens een beslissing. Die beslissing wordt bekend gemaakt in mei. In twee gevallen verloopt de aanmelding anders: bij verhuizing vanuit een andere regio en bij aanmelding voor een hoger leerjaar. In beide gevallen kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie.

Commissie van toelating
Het Sint-Oelbertgymnasium heeft een toelatingscommissie. Deze commissie beoordeelt de individuele aanvragen en baseert zich daarbij op de volgende minimumeis waarbij het basisschooladvies leidend is:

Leerlingen met een eenduidig VWO-advies zijn direct toelaatbaar. Leerlingen met een HAVO/VWO-advies zijn na overleg met de basisschool in voorkomende gevallen ook toelaatbaar. Het belang van de leerling staat in de afweging centraal. Uiteindelijk beslist de toelatingscommissie van het Sint-Oelbertgymnasium of een leerling geplaatst wordt.

Belangrijke informatie voor ouders van aanstaande eersteklassers, voorafgaand aan de inschrijving.

Benodigde papieren bij de aanmelding:

  • U ontvangt van de basisschool een inschrijfformulier dat geldt voor alle scholen van Voortgezet Onderwijs in Oosterhout, dat u moet invullen en ondertekenen.
  • Het ingevulde schooladviesformulier. Dit formulier moet zowel door leerkracht als door u ondertekend zijn.
  • Een kopie van het overstapdossier OSO.
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs waarop de volledige namen van uw kind en het burgerservicenummer zijn vermeld. Ook een geboortebewijs is toegestaan of een afschrift van de persoonslijst die bij geboorte door de gemeente verstrekt wordt. U haalt bij de gemeente een afschrift gemeentelijke basisadministratie indien uw kind geen Nederlander is en nog geen jaar in Nederland verblijft.

U en uw kind worden verwacht op 10 maart 2020 als de achternaam van de leerling begint met de letters A t/m K en op 12 maart 2020 als de achternaam van de leerling begint met de letters L t/m Z.

Als er sprake is van een (extra) uitslag van een drempelonderzoek, een NIO, een dyslexieverklaring en dyslexierapport, een psychologisch onderzoeksrapport, etc., dan vragen wij u die gegevens ook mee te nemen.

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Kom kijken en meedoen op het Oelbert!

Pre-Gymnasium College

Voor groep 8

Proeflessen

22/29 januari
en 5/12 februari 2020

Open Avond

7 februari 2020
17.00 - 21.00 uur

Inschrijven

10 en 12 maart 2020
16.00 - 20.00 uur

Sint-Oelbertgymnasium

Er gebeurt veel op het Oelbert. Wij bieden een sterk gymnasiaal kernprogramma aan, met daaromheen een flexibele schil vol met keuzemogelijkheden voor extra begeleiding en/of voor extra uitdaging.