Focus on You

Het Oelbert is een kleine en fijne school. Iedereen kent iedereen. Ook jij zal je snel thuis voelen op het Oelbert. Al tijdens de introductie maak je nieuwe vrienden. Je mentor heeft extra aandacht voor je. Je wordt geholpen als dat nodig is en extra uitgedaagd als je dat wenst.

Lees meer

Oelbert Masters

Op het Oelbert kun je veel kiezen. Wat past bij jou? Is het de Wiskunde Olympiade, fotoshoppen, potjes-latijn, jongleren, breien of iets heel anders? Iedere leerling , dus ook jij, mag twee keer per jaar een masterclass kiezen uit een breed aanbod.

Lees meer

Cross the Border

Op het Oelbert verleg je je grenzen. Je bezoekt musea in Nederland en daarbuiten. In klas 2 ga je naar Londen, in klas 3 hiken in de Ardennen, in klas 4 onderzoek doen in het Geuldal en in klas 5 maak je een fantastische klassieke reis naar Rome of Griekenland. Als dat niet uitdagend grensverleggend is?

Lees meer

Science & Research

Onderzoek, experimenteren, analyseren ……… als nieuwsgierige leerling spreekt je dat zeker aan. Op het Oelbert hebben we veel mogelijkheden om je ook op dit gebied uit te dagen. Ons Science lab, Six Sigma en de Bètaplus projecten stimuleren je een onderzoekende houding te ontwikkelen.

Lees meer

Sport Lab

Een gezonde geest in een gezond lichaam, zei Juvenalis. Wie wil dat niet? Sport is een belangrijk onderdeel in je rooster. Naast de gymlessen bieden we je nog veel meer aan: sportieve clinics en niet te vergeten Scoolsport op vrijdagmiddag. Geen beter begin van je weekend!

Lees meer

Art & Culture

Musiceren, toneel spelen, tekenen, schoolfeesten, Oelbert Festival en de Culturele Raad: te veel om op te noemen. Het bruist van de activiteiten op het Oelbert. Je kunt je talenten laten zien en verder ontplooien. Ook hier is er voor jou weer veel te kiezen.

Lees meer

Intro
U leest deze pagina waarschijnlijk omdat uw kind(eren) leerling is (zijn) op het Sint-Oelbertgymnasium of omdat u met de schoolkeuze van uw zoon of dochter bezig bent. Op dat laatste inspelend: vanuit onze ervaring kunnen wij, de bestuursleden van de Oudervereniging, u het Sint-Oelbertgymnasium aanraden. Naast de kwaliteit en de organisatie van de school is er een prima klimaat voor de leerlingen. Wij zijn als ouders hier zeer nauw bij betrokken. Wij wensen u en uw kind(eren) een vruchtbare en prettige middelbare schooltijd toe. Indien u contact met de oudervereniging wil opnemen, kunt u ons mailen: oudervereniging@oelbert.nl

Doelstelling
De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. De ouders van iedere leerling zijn automatisch lid van de oudervereniging. Wanneer u lidmaatschap niet op prijs stelt, kunt u dit binnen één maand na aanvang van het schooljaar kenbaar maken. De jaarlijkse contributie bedraagt 7 euro voor elk kind. Deze gelden worden onder andere besteed aan zaken waarvoor de school geen middelen heeft. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering, waarin het verslag doet van alle activiteiten. Ook legt het bij die gelegenheid verantwoording af over de besteding van de middelen die ter beschikking stonden. Op gezette tijden organiseert de oudervereniging ook een thema-avond met een inleiding door een gastspreker. Bovendien organiseert de Oudervereniging cursussen voor ouders!

Bestuur
De leden kiezen een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste twaalf leden. Men streeft ernaar de diverse leerjaren in gelijke mate in het bestuur te vertegenwoordigen. Tevens probeert men een evenredige verhouding aan te houden tussen bestuursleden die in Oosterhout wonen en bestuursleden die in omliggende plaatsen woonachtig zijn. Het bestuur van de oudervereniging vergadert een maal in de vier tot zes weken. Leden van de schoolleiding en de leerlingenraad kunnen de vergaderingen van de oudervereniging op hun verzoek, dan wel op uitnodiging, bijwonen en agendapunten inbrengen. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat. Er zijn vaste onderwerpen die jaarlijks op de agenda van de oudervereniging terugkeren. Dat zijn onder meer Open Avond, lezing en ALV, Oelbertfestival, hulpouders, bemensing van de schoolfeesten, schooltoneel en de diploma-uitreiking. Ook u kunt helpen door hier het formulier Hulpouders 2021-2022 in te vullen en te retourneren aan de oudervereniging.

De leden van de oudervereniging per 1 september 2021:

Naam Functie Email
Joost Simons voorzitter mail
Marijke Kroos penningmeester
Carina Kolff secretaris
Johan Datema lid
Lonneke Donckers lid
Sonja Koorn lid
Susan Oomens lid, tevens GMR lid
Chantal Wilson lid
Saskia Witte lid

Documenten

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Kom kijken en meedoen op het Oelbert!

Pre-Gymnasium College

Voor groep 8

Voorlichtingsavonden

8, 10, 15 en 17 november

Open Avond

10 februari

Aanmelden

7 en 9 maart

Sint-Oelbertgymnasium

Er gebeurt veel op het Oelbert. Wij bieden een sterk gymnasiaal kernprogramma aan, met daaromheen een flexibele schil vol met keuzemogelijkheden voor extra begeleiding en/of voor extra uitdaging.