Goed in je vel zitten
Goed in je vel zitten is het allerbelangrijkste voor een fijne start op je nieuwe school. Omdat we een kleine school zijn waar iedereen elkaar snel leert kennen, voelen leerlingen zich op het Oelbert gezien en heel snel thuis. We zijn super blij dat leerlingen ons gemiddeld een 8,2 voor de sfeer op school geven. Dat is fijn, want wie goed in z’n vel zit en wordt gezien, heeft ruimte om talenten te ontwikkelen! Op het Sint-Oelbertgymnasium leer je goed om te gaan met je eigen talent. lees meer lees meer
Kiezen
Op het Oelbert valt heel veel te kiezen. In de klas en daarbuiten dagen we je uit om steeds vaker zelf keuzes te maken. Maar dat hoef je niet vanaf dag één helemaal zelf te doen. We leren je eerst hoe je het beste keuzes kunt maken. Je kiest in klas 1 samen met je mentor voor bijvoorbeeld extra uitdaging bij ‘programmeren en coderen’ of extra uitleg voor wiskunde of Latijn. Uiteindelijk worden keuzes groter en maak je keuzes steeds bewuster en zelfstandiger: zo kies je in klas 5 zelf of je op klassieke reis naar Rome of Griekenland gaat! lees meer lees meer
Coaching
Coaching draait op het Oelbert om twee dingen: je staat er nooit helemaal alleen voor en er is ruimte voor veel persoonlijke aandacht. Dat doen we onder andere met behulp van feedback in de les, complimenten en tips in Catwise Leerlingbespreking maar vooral met het intensieve mentoraat voor alle leerlingen van klas 1 en 2. lees meer lees meer
Vaardigheden
Vaardigheden maken het leren en je leven een stuk makkelijker! Niet alleen op school maar ook met je vrienden, bij de voetbal of op de hockey. Maar ook als je later een bijbaantje hebt of verder gaat studeren. Omdat vaardigheden zo belangrijk zijn, helpen we je meteen vanaf het begin vaardigheden te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een activiteit, het spreken voor een groep of het samenvatten van grote teksten. lees meer lees meer

Intro
U leest deze pagina waarschijnlijk omdat uw kind(eren) leerling is (zijn) op het Sint-Oelbertgymnasium of omdat u met de schoolkeuze van uw zoon of dochter bezig bent. Op dat laatste inspelend: vanuit onze ervaring kunnen wij, de bestuursleden van de Oudervereniging, u het Sint-Oelbertgymnasium aanraden. Naast de kwaliteit en de organisatie van de school is er een prima klimaat voor de leerlingen. Wij zijn als ouders hier zeer nauw bij betrokken. Wij wensen u en uw kind(eren) een vruchtbare en prettige middelbare schooltijd toe. Indien u contact met de oudervereniging wil opnemen, kunt u ons mailen: oudervereniging@oelbert.nl

Doelstelling
De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. De ouders van iedere leerling zijn automatisch lid van de oudervereniging. Wanneer u lidmaatschap niet op prijs stelt, kunt u dit binnen één maand na aanvang van het schooljaar kenbaar maken. De jaarlijkse contributie bedraagt 10 euro voor elk kind. Deze gelden worden onder andere besteed aan zaken waarvoor de school geen middelen heeft. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering, waarin het verslag doet van alle activiteiten. Ook legt het bij die gelegenheid verantwoording af over de besteding van de middelen die ter beschikking stonden. Op gezette tijden organiseert de oudervereniging ook een thema-avond met een inleiding door een gastspreker. Bovendien organiseert de Oudervereniging cursussen voor ouders!

Bestuur
De leden kiezen een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste twaalf leden. Men streeft ernaar de diverse leerjaren in gelijke mate in het bestuur te vertegenwoordigen. Tevens probeert men een evenredige verhouding aan te houden tussen bestuursleden die in Oosterhout wonen en bestuursleden die in omliggende plaatsen woonachtig zijn. Het bestuur van de oudervereniging vergadert een maal in de vier tot zes weken. Leden van de schoolleiding en de leerlingenraad kunnen de vergaderingen van de oudervereniging op hun verzoek, dan wel op uitnodiging, bijwonen en agendapunten inbrengen. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat. Er zijn vaste onderwerpen die jaarlijks op de agenda van de oudervereniging terugkeren. Dat zijn onder meer Open Avond, lezing en ALV, Oelbertfestival, hulpouders, bemensing van de schoolfeesten, schooltoneel en de diploma-uitreiking. Ook u kunt helpen door hier het formulier Hulpouders 2023-2024 in te vullen en te retourneren aan de oudervereniging.

De leden van de oudervereniging per 1 september 2023:

Naam Functie Email
Annechien Beumer voorzitter mail
Antonia Verbunt penningmeester
Lonneke Donckers secretaris mail
Carina Kolff secretaris mail
Johan Datema lid
Susan Oomens lid
Susanne de Groot lid

Documenten

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Het Sint-Oelbertgymnasium is een categoriaal gymnasium.

Dat betekent dat iedereen examen doet in een klassieke taal en toewerkt naar het gymnasiumdiploma.

Je volgt bij ons in de onderbouw de vakken Latijn en Grieks. Bij het vertalen van deze klassieke vakken leer je een zin en een tekst stap voor stap kennen. Je oefent daarbij logisch redeneren. Dat helpt je bij de andere talen en zelfs bij wiskunde, natuurkunde en biologie. Je leert over het leven van de Grieken en Romeinen en maakt kennis met mooie oude verhalen. Je ontdekt zelfs hoeveel gewoontes, overtuigingen en waarden je nú in het dagelijks leven nog steeds tegenkomt en hoe alles met elkaar samenhangt.

Durf te denken

durf te denken

Durf te denken
Non scholae, sed vitae discimus. Ja, dat is gelijk Latijn! De oude Romeinen leerden ons namelijk al een wijze les: je leert niet voor de school, maar voor het leven. lees meer
Durf te dromen

durf te dromen

Durf te dromen
De wereld verandert supersnel. Wat we nu normaal vinden – je scrolt door Tiktok en betaalt met Euro’s – bestaat over tien jaar misschien niet meer. lees meer
Durf te doen

durf te doen

Durf te doen
Het Oelbert is geen grote school en heeft vooral een fijne sfeer. We vinden het belangrijk om niet alleen dingen te leren maar ook dingen te doen. lees meer

Kom kijken en meedoen op het Oelbert!

Pre-Gymnasium College

Voor groep 8

Open Avond

23 februari

Aanmelden

26 en 28 maart

Sint-Oelbertgymnasium: kernlessen en gymnasiaal maatwerk

Op het Oelbert werken we met kernlessen voor iedereen en gymnasiaal maatwerk speciaal voor jou. Met je klas volg je het uitdagende kernprogramma veelal in de ochtend. In de middag volg je in overleg met je mentor lessen die bij je passen. Misschien heb je wel wat extra uitdaging nodig of juist wat extra ondersteuning. Dat kan allemaal en dan blijft er ook nog ruimte over voor brede ontwikkeling en ontspanning, zoals het schoolorkest, de musical, schaken, programmeren en coderen, debatteren en nog veel meer! Op deze manier vul je jouw lesweek op de manier die precies bij jou past!

Lees meer