Goed in je vel zitten
Oelbert - Goed in je vel zitten
We vinden het belangrijk dat je goed in je vel zit. We helpen je om het zelfvertrouwen te ontwikkelen om nieuwe dingen te durven doen. In de kernlessen leer je om iets over jezelf te vertellen, praat je met anderen over je sterke en zwakke kanten en leer je jezelf te uiten. Je werkt samen met je klas aan een positieve sfeer waardoor iedereen een plaats in de groep krijgt. Met je mentor bespreek je wat jíj nodig hebt om je op je gemak en thuis te voelen. Op het Oelbert mag je zijn wie je bent! lees meer lees meer
Coaching
Oelbert - Coaching
In de kernlessen geven de docenten je regelmatig aan welke leerdoelen je al beheerst en welk onderdeel je nog moet leren of verbeteren. Zij coachen je om zo efficiënt mogelijk te werken. lees meer lees meer
Vaardigheden
Oelbert - Vaardigheden
Om makkelijk en goed te kunnen leren heb je vaardigheden nodig. Maar ook om te kunnen slagen in je vervolgstudie en je toekomstige carrière zijn vaardigheden onmisbaar. Een student geneeskunde zal zowel details goed moeten kunnen onthouden als informatie kunnen analyseren. Een manager van een supermarkt zal zowel goed problemen moeten kunnen oplossen als een planning voor zijn personeel maken. lees meer lees meer
Kiezen
Oelbert - Kiezen
Elke dag zijn er naast kernlessen ook keuzelessen. Je gaat samen met je mentor bekijken welke keuzelessen je gaat volgen: extra verrijking of extra ondersteuning. Zo krijg je in een veilige omgeving precies wat je nodig hebt om te kunnen groeien en met plezier naar school te gaan! lees meer lees meer

Intro
U leest deze pagina waarschijnlijk omdat uw kind(eren) leerling is (zijn) op het Sint-Oelbertgymnasium of omdat u met de schoolkeuze van uw zoon of dochter bezig bent. Op dat laatste inspelend: vanuit onze ervaring kunnen wij, de bestuursleden van de Oudervereniging, u het Sint-Oelbertgymnasium aanraden. Naast de kwaliteit en de organisatie van de school is er een prima klimaat voor de leerlingen. Wij zijn als ouders hier zeer nauw bij betrokken. Wij wensen u en uw kind(eren) een vruchtbare en prettige middelbare schooltijd toe. Indien u contact met de oudervereniging wil opnemen, kunt u ons mailen: oudervereniging@oelbert.nl

Doelstelling
De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. De ouders van iedere leerling zijn automatisch lid van de oudervereniging. Wanneer u lidmaatschap niet op prijs stelt, kunt u dit binnen één maand na aanvang van het schooljaar kenbaar maken. De jaarlijkse contributie bedraagt 7 euro voor elk kind. Deze gelden worden onder andere besteed aan zaken waarvoor de school geen middelen heeft. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering, waarin het verslag doet van alle activiteiten. Ook legt het bij die gelegenheid verantwoording af over de besteding van de middelen die ter beschikking stonden. Op gezette tijden organiseert de oudervereniging ook een thema-avond met een inleiding door een gastspreker. Bovendien organiseert de Oudervereniging cursussen voor ouders!

Bestuur
De leden kiezen een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste twaalf leden. Men streeft ernaar de diverse leerjaren in gelijke mate in het bestuur te vertegenwoordigen. Tevens probeert men een evenredige verhouding aan te houden tussen bestuursleden die in Oosterhout wonen en bestuursleden die in omliggende plaatsen woonachtig zijn. Het bestuur van de oudervereniging vergadert een maal in de vier tot zes weken. Leden van de schoolleiding en de leerlingenraad kunnen de vergaderingen van de oudervereniging op hun verzoek, dan wel op uitnodiging, bijwonen en agendapunten inbrengen. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat. Er zijn vaste onderwerpen die jaarlijks op de agenda van de oudervereniging terugkeren. Dat zijn onder meer Open Avond, lezing en ALV, Oelbertfestival, hulpouders, bemensing van de schoolfeesten, schooltoneel en de diploma-uitreiking. Ook u kunt helpen door hier het formulier Hulpouders 2021-2022 in te vullen en te retourneren aan de oudervereniging.

De leden van de oudervereniging per 1 september 2021:

Naam Functie Email
Joost Simons voorzitter mail
Marijke Kroos penningmeester
Carina Kolff secretaris
Johan Datema lid
Lonneke Donckers lid
Sonja Koorn lid
Susan Oomens lid, tevens GMR lid
Chantal Wilson lid
Saskia Witte lid

Documenten

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Het Sint-Oelbertgymnasium is een categoriaal gymnasium.

Dat betekent dat iedereen examen doet in een klassieke taal en toewerkt naar het gymnasiumdiploma.

Je volgt bij ons in de onderbouw de vakken Latijn en Grieks. Bij het vertalen van deze klassieke vakken leer je een zin en een tekst stap voor stap kennen. Je oefent daarbij logisch redeneren. Dat helpt je bij de andere talen en zelfs bij wiskunde, natuurkunde en biologie. Je leert over het leven van de Grieken en Romeinen en maakt kennis met mooie oude verhalen. Je ontdekt zelfs hoeveel gewoontes, overtuigingen en waarden je nú in het dagelijks leven nog steeds tegenkomt en hoe alles met elkaar samenhangt.

Durf te denken

durf te denken

Durf te denken
Non scholae, sed vitae discimus. Ja, dat is gelijk Latijn! De oude Romeinen leerden ons namelijk al een wijze les: je leert niet voor de school, maar voor het leven. lees meer
Durf te dromen

durf te dromen

Durf te dromen
De wereld verandert supersnel. Wat we nu normaal vinden – je scrolt door Tiktok en betaalt met Euro’s – bestaat over tien jaar misschien niet meer. lees meer
Durf te doen

durf te doen

Durf te doen
Het Oelbert is geen grote school en heeft vooral een fijne sfeer. We vinden het belangrijk om niet alleen dingen te leren maar ook dingen te doen. lees meer

Sint-Oelbertgymnasium: Kern en keuzelessen

Ben je op zoek naar een manier om méér te leren en jezelf uit te dagen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres want je volgt bij ons een kern- en keuzeprogramma! De kernlessen bieden een sterke basis van uitdagende leeractiviteiten. We combineren het aanleren van kennis met het stap voor stap aanleren van studievaardigheden en leerstrategieën.

Lees meer